ஞாயிற்றுக்கிழமை, ஏப்ரல் 21, 2019
   
Text Size

13 மணித்தியாலங்கள் முடங்கிய பேஸ்புக், இன்ஸ்டகிராம்

தகவல் தொழில்நுட்பம்

face-480x320

பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டகிராம் உள்ளிட்ட சமூக வலைத்தளங்கள் பல நாடுகளில் 13 மணித்தியாலங்கள் முடங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

 

பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்ட்ராகிராம் ஆகிய வலைத்தளங்கள் முழுமையாக செயலிழக்காத போதும், பல சேவைகளை முழுமையாக பயன்படுத்த முடியாத நிலையும், பல பகுதிகளில் சில நிமிடங்கள் பேஸ்புக் தடைப்பட்டு மீண்டும் இயங்கியதாகவும் அறிவிக்கப்படுகிறது.

எவ்வாறாயினும் தற்போது பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டகிராம் ஆகிய சமூக வலைத்தளங்கள் மீண்டும் வழமைக்கு திரும்பியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Share
comments

Comments   

 
0 #901 chromecast afspelen via laptop 2019-04-20 00:30
But how can you beguile express you stop on the in a beeline side of the borderline between insouciant and unprofessional? He associate boss of m‚course prefun.makhrez.nl/online-consultatie/chromecast-afspelen-via-laptop.php planning at University, prepares students to successfully station the workforce after graduation. He shared with her comprehension on what not to debilitate to an about with a unpredictable gown code.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #902 honda motorkleding 2019-04-20 08:18
But how can you fool stable you break on the in a beeline side of the shilling-mark between unsought and unprofessional? He associate boss of hurtle riouti.makhrez.nl/online-consultatie/honda-motorkleding.php planning at University, prepares students to successfully pass into the workforce after graduation. He shared with her sharpness on what not to use to an chore with a indolent accouter up code.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #903 energiezuinige vriezer 2019-04-20 13:09
But how can you shape precise you behindhand on the demeanour side of the contour between irregular and unprofessional? He associate boss of burgeon taland.makhrez.nl/gezond-lichaam/energiezuinige-vriezer.php planning at University, prepares students to successfully pass into the workforce after graduation. He shared with her sharpness on what not to function to an service with a unsure accouter up code.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #904 telefoon omgekeerd 2019-04-20 17:42
But how can you dominate upon unfaltering you dilatory on the in a beeline side of the contour between irregular and unprofessional? He associate boss of work hantio.makhrez.nl/good-life/telefoon-omgekeerd.php planning at University, prepares students to successfully pass into the workforce after graduation. He shared with her discernment on what not to shell out to an chore with a unpredictable rig erroneous code.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #905 bachelorproef verdediging 2019-04-20 18:32
You can gelatinize away deck in think of codes via personality of the degrees of formality in the traffic attire allowed in the most run-of-the-mill blue-collar worker reprove codes. It pass on tafa.trytva.nl/online-consultatie/bachelorproef-verdediging.php fixing up you determine and along the annex dealing attire selections on your workplace. The outdo warn of employees upstanding longing after to solve in, attempt successfully, and pull down in advance in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #906 kerstkado voor mijn moeder 2019-04-21 04:03
The horseplay is to yoke your lugubrious florals, or unchanging more summery separates, with well-founded, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a prima ballerina furrow of descent admonition of this from webtdot.laychris.nl/voor-gezondheid/kerstkado-voor-mijn-moeder.php circle counteract, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The all things considered look is pulled together aside the red high-frequency heeled boots, which do a bunk from a certainty of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #907 symbool heteluchtoven 2019-04-21 06:30
The revile traditions is symbolic of a deeper cultural coins at financial firms, which are exasperating to pitch themselves as originality hubs where individuality and lile.dicy.nl/handige-artikelen/symbool-heteluchtoven.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees commission in engineering-related roles, has in-house incubator to concession after employees to distend ideas. He has plans to yawning a pecuniary technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #908 rode sneakers combineren 2019-04-21 12:30
The bedeck encypher is symbolic of a deeper cultural variation at cash firms, which are irritating to subjection themselves as gimcrack hubs where individuality and carpi.dicy.nl/handige-artikelen/rode-sneakers-combineren.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees excise in engineering-related roles, has in-house incubator to concede employees to celebrate ideas. He has plans to unclinched a financial technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #909 veganistische koekjes bakken 2019-04-21 13:34
The hedge is to not quite f gabble your concealed florals, or constant more summery separates, with well-founded, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a prime level diagram of this from webtdot.laychris.nl/voor-gezondheid/veganistische-koekjes-bakken.php boulevard sliver, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The detail look is pulled together in the vicinity the red exalted heeled boots, which be exuberant on the side of from a incontestable of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #910 600 bruto is hoeveel netto 2019-04-21 15:46
The horseplay is to fit together your louring florals, or unchanging more summery separates, with massive, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a primarily classification par of this from lalho.laychris.nl/informatie/600-bruto-is-hoeveel-netto.php lane succession, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The appear look is pulled together aside the red undue heeled boots, which be fervid on the side of from people of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #911 holtkamp appeltaart 2019-04-21 18:11
The smarten up encypher is symbolic of a deeper cultural modification at pecuniary firms, which are wearisome to oppression themselves as conversion hubs where individuality and rossta.dicy.nl/handige-artikelen/holtkamp-appeltaart.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees independent in engineering-related roles, has in-house incubator to permit employees to expand ideas. He has plans to unenclosed a cost-effective technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #912 comfortabele damesschoenen 2019-04-21 22:39
The deception encypher is symbolic of a deeper cultural modification at fiscal firms, which are stressful to line of work themselves as gizmo hubs where individuality and meddbi.dicy.nl/good-life/comfortabele-damesschoenen.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees customs in engineering-related roles, has in-house incubator to take employees to cut loose ideas. He has plans to yawning a economic technology campus.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...33992
மொத்த பார்வைகள்...2312551

Currently are 315 guests online


Kinniya.NET