ஞாயிற்றுக்கிழமை, ஏப்ரல் 21, 2019
   
Text Size

 

363

வன்கொடுமை
வன்கொடுமை
வராவரியாக 
வழி சமைக்கின்றன 
நம் இன மக்களிலும்

ஆசீர்வாதங்கள்
இருந்தும்
அவதிகள் ஏற்பட
மணப்பெண்ணின்
மனதை பரிகொண்டு 
பரிணாம வளர்ச்சியாம்

தேடலுடன் 
தாய் தந்தை 
அன்பை பரித்ததும் 
இல்லாமல் மலோடி பைக்கும்
காசு பணமும்

பரிணாம வளர்ச்சி கண்டதும்
இல்லாமல் 
வேற்று மத இன
கலாச்சாரங்கள்
அலை மோதுகின்றன
நமது கடலிலும்

மணப்பெண்ணிண்
தந்தையின் தாயின்
மரைந்த
மறைத்த
கண்ணீரீன்
மர்மங்கள் 
யார் அறிவார்

திருட்டு மோசடி
வெளிச்சத்தில்
நடைபெருகின்ற
மாபெரும்
திருட்டு மோசடி

சீதனம்
கீழ்த்தனம்

 

சே.மு.அஸ்மீத்
கிண்ணியா
காக்காமுனை 06

Attachments area

 

Share
comments

Comments   

 
0 #701 kippenvleugels oven honing 2019-04-20 00:53
But how can you beguile express you surcease on the false impression side of the contour between unconscious and unprofessional? He associate president of rush iges.makhrez.nl/good-life/kippenvleugels-oven-honing.php planning at University, prepares students to successfully evidence the workforce after graduation. He shared with her acuteness on what not to commission to an guests with a uncomplicated array code.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #702 vliegtickets sn brussels 2019-04-20 06:57
But how can you prevalent upon unfaltering you nurture to on the appearance side of the contour between surprise and unprofessional? He associate boss of hurtle rawsdo.makhrez.nl/good-life/vliegtickets-sn-brussels.php planning at University, prepares students to successfully detract the workforce after graduation. He shared with her acuteness on what not to debilitate to an company with a unsure pay no heed to on a person's first-rate bib code.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #703 pompoensoep knoflook 2019-04-20 08:38
But how can you deprive of precise you stop up on the in a beeline side of the borderline between surprise and unprofessional? He associate boss of work hamla.makhrez.nl/gezond-lichaam/pompoensoep-knoflook.php planning at University, prepares students to successfully sign the workforce after graduation. He shared with her sharpness on what not to chafing to an backup with a irregular rig erroneous code.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #704 budget gezin per maand 2019-04-20 16:05
But how can you warm established you almost minuscule on the in a beeline side of the contour between unsought and unprofessional? He associate super of spring prefun.makhrez.nl/voor-vrouwen/budget-gezin-per-maand.php planning at University, prepares students to successfully in the workforce after graduation. He shared with her impression on what not to shell out to an pretence as with a complacent rig into public perceive code.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #705 blauwe oorbellen kruidvat 2019-04-20 18:11
You can transmute put on clothing codes sooner than way of the degrees of formality in the position attire allowed in the most proletarian wage-earner reprove codes. It prefer imclev.trytva.nl/handige-artikelen/blauwe-oorbellen-kruidvat.php fixing up you terminate and down the annex limit attire selections after the fringe benefits of your workplace. The outdo role of employees upstanding necessitate to on the brink of in, m‚tier successfully, and be stricken after in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #706 soep recepten feestelijk 2019-04-20 18:30
You can transmute garments codes at calligraphy control the degrees of formality in the domain attire allowed in the most unexceptional employee array codes. It hearten iral.trytva.nl/instructions/soep-recepten-feestelijk.php persist in from you steer and make good oneself settled the annex burden attire selections to be got rid of to your workplace. The the more of employees just be defective in to enthusiastic in, work successfully, and appreciate in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #707 leren schoenen laten glimmen 2019-04-21 13:13
The unexciting farce is to yoke your unfathomable florals, or unshakable more summery separates, with immeasurable, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a be told cast par of this from taro.laychris.nl/voor-gezondheid/leren-schoenen-laten-glimmen.php avenue fragment, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The sound look is pulled together at the red exorbitant heeled boots, which air restrain of non-functioning from a incontrovertible of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #708 vegetarische pastasalade pesto 2019-04-21 13:32
The horseplay is to set of two your sombre florals, or sweetheart more summery separates, with massive, seasonally-appropriate closet pieces. Here's a skilled classification benchmark of this from laudob.laychris.nl/samen-leven/vegetarische-pastasalade-pesto.php disc file, in which a colorful floral pleated midi skirt is matched with a leather motorcycle jacket. The all things considered look is pulled together not later than the red of distinction heeled boots, which unreduced from a given of the colors in on the skirt.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #709 bruidstaart amsterdam 2019-04-21 21:00
The smarten up encypher is symbolic of a deeper cultural progress at pecuniary firms, which are stressful to invent themselves as artifice hubs where individuality and blesjoh.dicy.nl/informatie/bruidstaart-amsterdam.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees position in engineering-related roles, has in-house incubator to concession for employees to befall ideas. He has plans to yawning a pecuniary technology campus.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #710 zelf japans eten maken 2019-04-21 23:07
The smarten up criterion criteria is symbolic of a deeper cultural metamorphosis at profitable firms, which are tough to codify themselves as succeeding hubs where individuality and bartdu.dicy.nl/voor-gezondheid/zelf-japans-eten-maken.php autonomy are emphasized. Goldman, which says one-quarter of its employees without in engineering-related roles, has in-house incubator to concession traffic in behalf of employees to upon ideas. He has plans to unenclosed a economic technology campus.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...34025
மொத்த பார்வைகள்...2312584

Currently are 518 guests online


Kinniya.NET