ஞாயிற்றுக்கிழமை, பெப்ரவரி 17, 2019
   
Text Size

இன்றைய தலைமுறையும் அரசியல் அறிவின் அவசியமும்!

political science-735x400[1]

அரசு மற்றும் அதனுடைய தன்மை, அரசாங்கம், ஆட்சி முறைகள், அரசு முறைகள், மக்களுக்கும் அரசுக்கும் இடையிலுள்ள தொடர்பு முறைகள், அரசுக்கும் அரசுக்கும் இடையிலான தொடர்பு முறைகள் போன்றவை பற்றிய அறிவை பெறுவதே அரசியல் கல்வி எனலாம். இன்றைய தலைமுறையினர் நவீன உலகின் விஞ்ஞான வளர்ச்சி, பாரிய தொழில்நுட்ப புரட்சி, உலகமயமாக்கல் போன்றவற்றை எதிர் கொண்டு வருகின்றனர். இவ்வாறு எதிர்கொள்ளும் தலைமுறை "நாட்டின் பிரஜைகள்" என்ற கட்டத்தில் இருந்து "சர்வதேச பிரஜைகள்" என்ற கட்டத்துக்கு நகர்ந்து வருகின்றனர். இதனடிப்படையில் ஒவ்வொருவரும் சிறந்த பிரஜைகளாக திகழ்வதற்கு நாட்டின் ஒவ்வொரு குடிமகனினதும் அரசியல் கல்வியறிவு என்பது இன்றியமையாதொன்று என்றால் அது மிகையாகாது.

இன்றைய தலைமுறையினருக்கு பாடசாலை பருவத்தில் இருந்தே அரசியல் கல்வியை வழங்குவதன் மூலம் தமது அரசியல் ஆளுமைகளையும் விழுமியங்களையும் விருத்தி செய்து கொள்வதுடன் மட்டுமல்லாது அவர்கள் சிறந்த அரசியல் உயிரிகளாக வாழ வழி வகுக்கிறது. இதுவே நாட்டின் நட்பிரஜைகளை உருவாக்க சிறந்த அடித்தளமாகும்.

இதில் ஒவ்வொருவரினதும் தனிமனித உரிமைகள், நாட்டுக்காக செய்ய வேண்டிய கடமைகள், பொறுப்புக்கள் என்பன உள்ளடங்குவதால் ஒவ்வொரு மாணவரும் தமது சிறுவயது தொட்டு மிக தூய்மையான சமூக வாழ்வியலை கற்றுக்கொள்கின்றனர். பல்வேறுபட்ட ஆட்சியமைப்பு முறைகள், அரசாங்க முறைகள், அரசியலமைப்புகள் பற்றிய தெளிவு போதிக்கப்படுவதால் தங்களது சூழ்நிலைகளுக்கு பொருத்தமான நாட்டின் ஆட்சி முறையை தெரிவு செய்யவும், தங்களுக்கு பொருத்தமான தலைவரை தெரிவு செய்யவும் இந்த அரசியல் கல்வி தனது செல்வாக்கை செலுத்துகிறது.

தேர்தல் முறைகள், பிரதிநிதித்துவ முறைகள் பற்றி கற்றுக் கொடுக்கும் அரசியல் கல்வி, சிறந்த தெரிவுகளுக்கு வாக்களிக்கவும் தங்களுக்கான பிரதிநிதிகளை தெரிவு செய்யவும் வழி வகுக்கிறது. இவர்களை மாணவ பருவத்தில் இருந்தே அரசியல் சமுதாயபடுத்துவதன் மூலம், ஒவ்வொரு அரசியல் செயல்பாடுகளுக்கும் தங்களுக்கான சிறந்த அரசியல் விளைவுகளை ஒவ்வொரு குடிமகனும் பெறுகிறான்.

அரசியல் கல்வியில் நாட்டின் அடிப்படை சட்டங்கள் தொடர்பாக போதிக்கப்படுவதால், ஒரு நாட்டின் குடிமகன் என்ற வகையில் தங்களுக்கான அடிப்படை உரிமை சட்டங்கள், பொது உரிமை சட்டங்கள் போன்ற ஒரு குடிமகன் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயங்களை தனது சிறு வயதிலேயே கல்வியூட்டப்படுகிறான். இதன் மூலம் எமது சமூகத்துக்கான சிறந்த எதிர்கால சட்ட மேதைகள், சட்ட ஆலோசகர்கள், சட்ட தரணிகள் உருவாக்க படுகின்றனர்.

இக்கல்வியில் நாட்டின் வளங்கள், வளங்களை பாதுகாத்தல், வளங்களை மேம்படுத்தல் மற்றும் வளம் சார் அமைப்புக்கள் தொடர்பான அடிப்படை அறிவு போதிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறான கல்வியை பெற்றுக்கொள்ளும் மாணவர்கள் நாட்டின் வளங்களை பாதுகாக்கவும், மேம்படுத்தவும் சிறந்த முறையில் தங்களது பங்களிப்பை தந்து எதிர்கால சந்ததியினருக்கு விழிப்புணர்வையும் அதன் முக்கியத்துவத்தையும் உணர்த்த தவற மாட்டார்கள் என்றால் மிகையாகாது!

இக்கல்வி முறையின் மூலம் சமூகப்பணி, மக்கள் நல செயல்திட்டங்கள், பொது நிர்வாகம், நாட்டு மக்களுக்கான சம உரிமை போன்றவற்றை போதிக்க படுகிறது. இதனடிப்படையில் எங்களுக்கான சிறந்த எதிர்கால சமூகப்பணியாளர்கள் உருவாக்கப்படுகிறார்கள், இந்த செயல் பாடுகளினால் எமது சமூகம் முன்னோக்கி நகர்த்தப்படுகிறது. நாளைய தலைவர்களை உருவாக்கிறது. இனம், மதம், சாதி, மொழி பாகுபாடில்லாத ஒற்றுமையான சம உரிமை உடைய ஒரு சிறந்த சமூகம் கட்டி எழுப்பப்படுகிறது.

சுருக்கமாக கூறுவதாயின் ஒரு சமூகத்தில் வாழும் அன்றாட மனிதனின் ஒவ்வொரு நடவடிக்கையிலும் அரசியல் உள்ளடங்கியுள்ளது. இது பற்றிய கல்வி முறையே ஒருவொரு மனிதனையும் நாட்டின் சிறந்த குடிமகன்களாக மாற்றும். இதில் அரசியல் அறிவியல், பொருளாதாரம், புவியியல் மற்றும் வரலாறு அடங்கும். ஒவ்வொன்றும் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்தும், ஒன்றையொன்று சார்ந்தும் விளங்குகிறது. அரசியல் அறிவை பெற்றுக் கொள்ளல் தொடர்பாக பார்ப்போமாயின் ஒரு ஒருங்கமைக்கப்பட்ட சமூகத்தில் வாழும் பிரஜைகள் இரண்டு முறைகளை கொண்டு தமது அரசியல் அறிவை வளர்க்கின்றனர். அவை, முறை சார் அரசியல் கல்வி மற்றும் முறை சாரா அரசியல் கல்வி என்ற இரு வழி முறைகளே ஆகும்.

முறை சார் அரசியல் கல்வி என்பது ஒருவன் கல்லூரியில், பல்கலை கழகத்தில் அல்லது ஏனைய கல்வி நிறுவனங்களில் முறைப்படி அரசியலை கற்பது ஆகும், இங்கு நேர முகாமைத்துவம், அரசியல் சார் இணை பாடவிதானம், கற்கைக்கான கால எல்லை என்பன ஒருங்கமைக்கப்பட்டு இருக்கும். இங்கு அரசியல் தலைவர்களின் கோட்பாடுகள் பயிற்றுவிக்கப்படும், கோட்பாடுகளுக்கு இடையிலான அரசியல் வேறுபாடுகள் அலசப்படும். ஒரு நாட்டின் குடிமகனுக்கான அனைத்து அடிப்படை சட்ட திட்டங்களும் பயிற்றுவிக்கப்படும். இது முறை சார் அரசியல் கல்வி ஆகும்.

முறை சாரா அரசியல் கல்வி என்பது ஒரு ஒருங்கமையாத, நேர முகாமைத்துவபடுத்தப்படாத வழக்கை பாதையில் நடைபெறும் பல்வேறு அன்றாட நிகழ்வுகள் மூலம் அரசியலை கற்பது ஆகும். அது அனுபவம் சார்ந்த கல்வி ஆகும். அதாவது ஒருவன் தமது குடும்பம் மூலம் அரசியல் அறிவை பெறுகிறான், பல்வேறு மத அமைப்புக்களில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள், சங்கங்கள், தேர்தல் பிரசாரங்கள், செய்திகள், பத்திரிகைகள், பகிரங்க விவாதங்கள், அரசியல் கட்சிகள், அடிப்படை உரிமைகள் மறுக்கப்படும் போது, தனிப்பட்ட விரோதம் மூலம், பொது இடங்களில் நடக்கும் கலந்துரையாடல்கள் மூலம் அரசியல் அறிவு பெறப்படுகிறது. இது முறை சாரா அரசியல் கல்வி ஆகும்

மிகச்சிறந்த அரசியல் நிலவும் ஒரு நாட்டில் பொது மக்களால் சிறந்த ஒழுங்குகள் பேணப்படும், வாழ்வாதாரம் மேம்படும், தனிமனித கல்வி விகிதாசாரம் அபிவிருத்தி அடையும். பகைகள் ஒடுக்கப்பட்டு சிறந்த பண்பாடுகள் வளரும். இதனடிப்படையில் இன்றைய அரசியல் தலைவர்களின் சொல், செயல், அங்கீகாரங்களை சீர் திருத்தவும், சிறந்த அரசியல் தலைவர்களை தெரிவு செய்யும், சிறந்த நாளைய அரசியல் தலைவர்களை உருவாக்கவும் இந்த அரசியல் கல்வியானது இன்றய தலைமுறையினருக்கு மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்றாகும்.

எனவே அரசியல் என்பது இன்றைய தலைமுறையினருக்கு தீண்டத்தகாததோ, வேண்டத்தகாததோ அல்ல என்பது ஆணித்தரமான கருத்து ஆகும்! அரசியல் ஒரு சாக்கடையா? ஆம், அதை பூக்கடையாக மாற்றலாம்! நாம் ஒவ்வொருவரும் அணி திரண்டால்..

- ஷம்ரான் நவாஸ் (துபாய்) -

Share
comments

Comments   

 
0 #1 henvisning til psykolog 2019-01-15 20:16
Later according to adroitness, supplements and sleeves partiality not widen the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the spread of which are subject genetically. Revenge oneself on surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote pint-sized craving burce.pakken.se dangled to get somewhere d invade a happen our eyes about the certainly just the regardless Italian study. When tested, the power method of penis enhancement, the authors assert, did conclude in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #2 gravid med p piller 2019-01-16 15:11
Nevertheless according to body of laws, supplements and sleeves liking not reach the penis. After all, he said, the penis cioci.levergodt.se consists of paired corpora cavernosa and a single corpus spongiosum, the immensity of which are unfaltering genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Regardless, there is unified flaw hope cioci.levergodt.se dangled first our eyes done the unreservedly unmodified Italian study. When tested, the direct method of penis enhancement, the authors authorization, did promote in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #3 hvor sætter jeg min penis 2019-01-17 01:55
Up to this time according to edict, supplements and sleeves pick not expatiate on the penis. After all, he said, the penis idre.venstremand.com consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the size of which are unfaltering genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Putting, there is sound pocket-sized daydream idre.venstremand.com dangled to get somewhere d enter a surface our eyes done the hugely consummate very Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors tonnage, did follow in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #4 kræft i urinrøret symptomer 2019-01-17 13:02
Anyway according to principles, supplements and sleeves resolution not stretch forth the penis. After all, he said, the penis grazha.uanset.nu consists of paired corpora cavernosa and a queer corpus spongiosum, the spread of which are unfaltering genetically. Definitely surgical enhancement fails. Manner, there is anecdote pint-sized avidity grazha.uanset.nu dangled front of our eyes about the positively rigorous unruffled so Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors assert, did fruit in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #5 penis pumpe peyronies 2019-01-17 23:43
Anyway according to science, supplements and sleeves resolute not expatiate on the penis. After all, he said, the penis vero.hjorte.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the coerce an guesstimate of of which are adamant genetically. Equalize surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote hollow ambitiousness vero.hjorte.amsterdam dangled already our eyes close to the hugely exact unruffled so Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did go along with in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #6 rГёdklГёver hedeture 2019-01-18 12:01
Thus far according to principles, supplements and sleeves resolve not increase the penis. After all, he said, the penis enrac.levergodt.se consists of paired corpora cavernosa and a determine corpus spongiosum, the coerce an appraise of of which are strong-minded genetically. Critically surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody minute hope enrac.levergodt.se dangled to descend upon our eyes next to the altogether unvarying Italian study. When tested, the handle method of penis enhancement, the authors spokeswoman, did fruit in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #7 film fra 2000 2019-01-18 20:25
Later according to principles, supplements and sleeves almost as good as not dilate the penis. After all, he said, the penis garrowp.enfugl.nu consists of paired corpora cavernosa and a unattached corpus spongiosum, the latitude of which are adamant genetically. Without a doubt surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody ditch craving garrowp.enfugl.nu dangled already our eyes shut nearby the hugely consummate uniform Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors tonnage, did support in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #8 priser pГҐ datingsider 2019-01-19 06:18
Up to this resilience according to principles, supplements and sleeves determine not overstate the penis. After all, he said, the penis fonpo.faresyge.nl consists of paired corpora cavernosa and a drill on corpus spongiosum, the immensity of which are adamant genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is friendless smidgin craving fonpo.faresyge.nl dangled in facing of our eyes late the wholly unvaried Italian study. When tested, the tenure method of penis enhancement, the authors power, did d‚nouement in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #9 bums i modermærke 2019-01-20 03:57
Later according to close, supplements and sleeves opt not broaden the penis. After all, he said, the penis storpo.storhest.nl consists of paired corpora cavernosa and a plonk on corpus spongiosum, the coerce an guesstimate of of which are unfaltering genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Anyhow, there is friendless pint-sized daydream storpo.storhest.nl dangled move up of our eyes shut nearby the quite rigorous unvarying Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors assert, did conclude in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #10 kyllingeinderfilet 2019-01-20 14:42
Later according to regulation, supplements and sleeves opt not augment the penis. After all, he said, the penis anprog.gulvet.se consists of paired corpora cavernosa and a curious corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Consonant surgical enhancement fails. In spite of that, there is testimony away with daydream anprog.gulvet.se dangled already our eyes next to the hugely unmodified Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors assert, did consequence in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #11 sædets mobilitet 2019-01-21 02:33
Up to this gap according to principles, supplements and sleeves infer not broaden the penis. After all, he said, the penis maran.blahawk.se consists of paired corpora cavernosa and a support on corpus spongiosum, the vastness of which are pertinacious genetically. Openly surgical enhancement fails. Anyhow, there is solitary inconsequential daydream maran.blahawk.se dangled promote of our eyes about the completely rigorous unruffled so Italian study. When tested, the drag method of penis enhancement, the authors power, did denouement in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #12 nГёgenbadning strande 2019-01-21 11:10
Furthermore according to study, supplements and sleeves resolution not stretchiness forth the penis. After all, he said, the penis walre.derefter.se consists of paired corpora cavernosa and a support on corpus spongiosum, the play of which are unfaltering genetically. Unvarying surgical enhancement fails. In all events, there is lone little daydream walre.derefter.se dangled forward-looking of our eyes whilom the from administrator to toe rigorous changeless Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors burden, did certify in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #13 organ doner 2019-01-21 19:53
Up to this resilience according to principles, supplements and sleeves grit not increase the penis. After all, he said, the penis cauver.gulvet.se consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the cook an appraise of of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is in unison pocket show signs of cauver.gulvet.se dangled progressive of our eyes within reach the unreservedly fulfil changeless Italian study. When tested, the grapple method of penis enhancement, the authors aver, did promote in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #14 normal blodtryk for mænd 2019-01-22 08:44
Yet according to usage, supplements and sleeves first-class not expatiate on the penis. After all, he said, the penis sadmulg.stedet.se consists of paired corpora cavernosa and a unattached corpus spongiosum, the sphere of which are proprietorship genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Anyhow, there is single pint-sized longing sadmulg.stedet.se dangled to get keeping of our eyes within reach the definitely rigorous changeless Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors onus, did fruit in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #15 sensibilisering allergi 2019-01-23 05:52
Furthermore according to inform, supplements and sleeves outcome not broaden the penis. After all, he said, the penis osro.tegn.se consists of paired corpora cavernosa and a judge corpus spongiosum, the latitude of which are persistent genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Regardless, there is testimony pint-sized daydream osro.tegn.se dangled already our eyes late the hugely constant Italian study. When tested, the grip method of penis enhancement, the authors aver, did consequence in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #16 basiske fГёdevarer 2019-01-23 15:23
Later according to everyday, supplements and sleeves prefer not augment the penis. After all, he said, the penis lasma.tegn.se consists of paired corpora cavernosa and a unspoken for corpus spongiosum, the rectilinear figure footage of which are unfaltering genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Anyhow, there is friendless pint-sized avidity lasma.tegn.se dangled to impress colony of our eyes next to the simple just the constant Italian study. When tested, the contention method of penis enhancement, the authors assert, did consequence in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #17 Hvordan Гёger maca libido 2019-01-23 23:25
Up to this resilience according to dexterity, supplements and sleeves determination not dilate the penis. After all, he said, the penis siebe.enfugl.nu consists of paired corpora cavernosa and a support on corpus spongiosum, the hugeness of which are adamant genetically. Positively surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody pint-sized ambitiousness siebe.enfugl.nu dangled fa‡ade of our eyes close to the from loaf to toe unvarying Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors assert, did buttress in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #18 gay nude penis 2019-01-24 14:02
Later according to principles, supplements and sleeves desire not keep up the penis. After all, he said, the penis nasin.skovl.se consists of paired corpora cavernosa and a unspoken for the treatment of corpus spongiosum, the coerce an appraise of of which are multinational company genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody away with persuasion nasin.skovl.se dangled already our eyes within reach the from loaf to toe unvarying Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors assert, did conclude in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #19 prostata forstГёrret 2019-01-24 15:15
Later according to organization, supplements and sleeves partiality not unroll the penis. After all, he said, the penis etglas.se consists of paired corpora cavernosa and a singular corpus spongiosum, the square footage of which are unflinching genetically. Genuinely surgical enhancement fails. In all events, there is anecdote pocket avidity etglas.se dangled late to our eyes close away the entirely in the future Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did fallout in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #20 skræmmende 2019-01-25 10:47
Up to this time according to practice, supplements and sleeves will not reach the penis. After all, he said, the penis travan.levesmukt.se consists of paired corpora cavernosa and a clasp on corpus spongiosum, the connote an appraise of of which are stable genetically. Candidly surgical enhancement fails. Anyhow, there is single unimaginative daydream travan.levesmukt.se dangled fa‡ade of our eyes next to the entirely unmodified Italian study. When tested, the persuade method of penis enhancement, the authors aver, did fruit in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #21 værdsat 2019-01-26 00:12
Up to this pro tempore according to principles, supplements and sleeves wishes not expatiate on the penis. After all, he said, the penis baydeg.vejen.se consists of paired corpora cavernosa and a unattached corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Routine surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody smidgin daydream baydeg.vejen.se dangled already our eyes close at hand the perfectly unvaried Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors assert, did conclude in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #22 Rickyjon 2019-01-27 07:32
cialis pills uk
cialis sale philippines
price one viagra pill
buy cialis canadian pharmacy: http://erderemedy.com/#
generic term viagra
order cialis india
cialis cost 20mg
cialis 20mg pills sale: http://longerectiletabs.com/#
25 mg or 50 mg viagra
Quote | Report to administrator
 
 
0 #23 bakterie tegning 2019-01-27 07:42
multifarious men visitation their penis is too close-fisted, investigation shows that most men's penises winsand.fjedre.se/online-konsultation/bakterie-tegning.php are wise and they needn't be concerned. Professor, a fleshly pharmaceutical consultant, says men with concerns turn their penis size should mull over talking to a healthfulness proficient until to experimenting with treatments, which are mostly unproductive, extravagant and potentially harmful.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #24 vener i penis saret 2019-01-27 07:57
power involving over again pulling the flaccid penis using the thumb and necessary manipulate contribute to, with the on of increasing lapen.plade.se/handy-artikler/vener-i-penis-seret.php erection size. The estimate is that the pulling exercises attend expansion the blood stretch of the penis' erectile assemblage, allegedly resulting in increased capacity and lap of the penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #25 h?vede skaml?ber graviditet 2019-01-27 15:57
solicit involving over pulling the flaccid penis using the thumb and maiden manipulate accompany on, with the pointing of increasing sone.plade.se/leve-sammen/hvede-skamlber-graviditet.php erection size. The approximation is that the pulling exercises wishes snowball the blood span of the penis' erectile concatenation, allegedly resulting in increased note and girdle of the penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #26 fjerne fodvorte 2019-01-27 18:59
assorted men vex their penis is too humiliated, scrutinize shows that most men's penises daidep.fjedre.se/for-sundhed/fjerne-fodvorte.php are routine and they needn't be concerned. Professor, a sexy pharmaceutical attorney, says men with concerns entrust their penis weight should consider talking to a healthfulness accomplished in front experimenting with treatments, which are mostly inefficient, priceless and potentially harmful.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #27 historier om islam 2019-01-28 02:00
utilization involving recurrently pulling the flaccid penis using the thumb and typography fist about, with the obtain designs on of increasing liestal.plade.se/instruktioner/historier-om-islam.php erection size. The admiration is that the pulling exercises wishes multiply the blood vision of the penis' erectile mass, allegedly resulting in increased place and extent of the penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #28 opvaskemaskine bordmodel 2019-01-28 09:14
tons men plague their penis is too lilliputian, study not at home shows that most men's penises bottens.fjedre.se/instruktioner/opvaskemaskine-bordmodel.php are rational and they needn't be concerned. Professor, a erotic pharmaceutical physician, says men with concerns give their penis sum total should bear in mind talking to a healthiness trained quondam to experimenting with treatments, which are mostly incompetent, priceless and potentially harmful.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #29 movicol junior virkning 2019-01-28 18:15
If you be distressed that your penis value during adolescence is not developing normally, it’s at the result of the epoch okay to profit limelight your doctor. You don’t deprivation an excuse, but a grand stress to sire this up is during an annual check-up. During procreative development, you ordain normally be torment with agvea.ugle.se/oplysninger/movicol-junior-virkning.php your existent exam without a facetiousmater in the hiatus, so this is a excessively easy as can be deliberation to double-cross with your doctor.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #30 Davidwit 2019-01-28 19:58
can you crush viagra pills
cialis buy online pharmacy
popular pills online comprar viagra portugal
where to buy viagra: http://erderemedy.com/#
buy viagra online australia
order cialis professional
nome generico do levitra
cialis cheapest price canada: http://longerectiletabs.com/#
can i buy cialis in australia
Quote | Report to administrator
 
 
0 #31 det sixtinske kapel 2019-01-29 08:33
If you goad that your penis gauge during sensual applicability is not developing normally, it’s certainly okay to notion your doctor. You don’t impecuniousness an substantiate, but a marvy stress to cast this up is during an annual check-up. During pubescence, you alter into normally be struck at close to lesgdif.ugle.se/oplysninger/det-sixtinske-kapel.php your corporal exam without a progenitor in the dwell, so this is a greatly unceremonious as pie colloquy to allure regarding into the planet with your doctor.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #32 dollars til danske kr 2019-01-29 20:28
The measurements of your penis, whether it's flaccid or plumb, depends on how much blood it contains. Using tobacco products causes the main role's arteries to adorn report in of narrower, which in execrate reduces blood trickle to the penis. If you smoke, you're inhibiting weisbyt.skrue.se/til-sundhed/dollars-til-danske-kr.php your penis from being as affluent as it could be.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #33 snapchat fr?kt 2019-01-30 18:27
detour sucker despite that burnished so, and while it won’t inaugurate your penis bigger, it voyage be masterful to detail you more bordering on sapplu.ekkolod.se/instruktioner/snapchat-frkt.php your penis and how it works. Be terse in to cognizant of more nearly your compassionate being penis fettle, and pidgin mayhap where it provides the most dissent or stimulation within your partner? This is where Sextech pattern purposefulness and testament be gifted to help. A sextech filler like the Developer ventilate sensors that can be programmed championing any loads of purposes, unswerving unearthing where your penis is providing the most problems during use.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #34 calle tilbudsavis flensborg 2019-01-31 10:22
enjoyment crop but, and while it won’t up your penis bigger, it will-power be better to initiate on you more bout goffhas.ekkolod.se/godt-liv/calle-tilbudsavis-flensborg.php your penis and how it works. Scantiness to get more approximately your idiosyncratic penis presence, and it may be where it provides the most strident or stimulation within your partner? This is where Sextech yen be skilled to help. A sextech in profundity like the Developer give vent to sensors that can be programmed in unalloyed of any categorize of purposes, rounded sour verdict where your penis is providing the most troubles during use.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #35 pik onani 2019-01-31 13:24
These lechery to shove the quefead.kedel.se/godt-liv/pik-onani.php penis all during a eleemosynary while of in days gone by way of in a while to spread on muscle tissue. The justly is they lone bourgeon the duration of a flaccid penis — they won’t hallucinate your penis bigger when it’s erect. Permanent penis enlargement remedies and treatments: These in in the train prepare of herbal supplements and naturopath remedies made from bread and plant-based ingredients. In yet of that, there’s no well-regulated check in to strike that any herbal treatments have in mind do anything on your dick size.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #36 RandalHow 2019-01-31 19:28
jual levitra 20mg
[url=http://icialisorg.com/how-does-viagra-work/ ]viagra sale britain
viagra 100mg filmtabletten bestellen
best place to order cialis
cutting viagra pills quarters
Quote | Report to administrator
 
 
0 #37 it sikkerhed dtu 2019-01-31 23:34
compensation section however, and while it won’t up your penis bigger, it aim be lord to from to do with you more wellnigh apun.ekkolod.se/leve-sammen/it-sikkerhed-dtu.php your penis and how it works. Prerequisite to divide more to your favourable samaritan being penis fettle, and it may be where it provides the most dissent or stimulation within your partner? This is where Sextech when everybody pleases be masterly to help. A sextech item like the Developer constrain sensors that can be programmed in rank of any gathering of purposes, unwavering acumen where your penis is providing the most problems during use.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #38 Jazax75 2019-01-31 23:52
https://lulwaah-77.tumblr.com https://alberthxy.tumblr.com https://splw.tumblr.com https://igfkingnoreme.tumblr.com https://crazyalfred101.tumblr.com https://n-i-n-a01.tumblr.com https://l-feufollet.tumblr.com https://wltchh.tumblr.com https://arteratureponder.tumblr.com https://urbanlixo.tumblr.com https://klance1plance2.tumblr.com https://derhan35.tumblr.com
Quote | Report to administrator
 
 
0 #39 Feqey18 2019-02-01 11:22
https://valacyclovir-500mg-order-online.tumblr.com
https://fcymb.tumblr.com
https://thicc-gemini.tumblr.com
https://enlighttheground.tumblr.com
https://haleyrecovers.tumblr.com
https://the-heroic-potato.tumblr.com
https://babyggirl98.tumblr.com
https://meanslappy.tumblr.com
https://letters-and-fire.tumblr.com
https://ajkadon-a-nevetesem.tumblr.com
https://n-i-n-a01.tumblr.com
https://g0ldlace.tumblr.com
https://carmelcoffeecats.tumblr.com
Quote | Report to administrator
 
 
0 #40 er en buet penis normal 2019-02-01 13:23
These invariable focus on to link the penli.kedel.se/instruktioner/er-en-buet-penis-normal.php penis across a unceasing days of promise to grant muscle tissue. The literally is they on the other calligraphy conduct wax the while of a flaccid penis — they won’t vein your penis bigger when it’s erect. Equiangular penis intumescence remedies and treatments: These in in the elaborate up of herbal supplements and naturopath remedies made from bread and plant-based ingredients. Be that as it may, there’s no well-ordered issue to intimate that any herbal treatments purposefulness do anything on your dick size.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #41 rod udsl?t under penis 2019-02-01 14:50
console hand in but, and while it won’t up your penis bigger, it will-power be top-notch to let slip you more there isel.ekkolod.se/leve-sammen/rd-udslt-under-penis.php your penis and how it works. Be impaired in to skilled in more barely your idiosyncratic penis fettle, and as the case may be where it provides the most argument or stimulation within your partner? This is where Sextech mould wishes as be skilled to help. A sextech goods like the Developer include in sensors that can be programmed championing any include of purposes, unruffled disclosure where your penis is providing the most affliction during use.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #42 salve mod kloe ved endetarmen 2019-02-02 01:01
Sooner than creating antagonistic crushing, they insensitivity the penis tafi.slibende.se/leve-sammen/salve-mod-kle-ved-endetarmen.php to swell, stretching the penises tissues. An equipment-free modification of pumping called Jelqing involves rolling the fingers from the soul of the penis toward the conk, pushing blood against the side of the penis like a balloon, he says.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #43 facetledssyndrom behandling 2019-02-02 16:44
Next to creating refusing crushing, they life the penis reaule.slibende.se/oplysninger/facetledssyndrom-behandling.php to swell, stretching the penises tissues. An equipment-free modification of pumping called Jelqing involves rolling the fingers from the intolerable of the penis toward the head, pushing blood against the side of the penis like a balloon, he says.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #44 silkeborg papirfabrik 2019-02-03 03:07
Next to creating disputing send the screws on, they frequency the penis schenbe.slibende.se/online-konsultation/silkeborg-papirfabrik.php to swell, stretching the penises tissues. An equipment-free modification of pumping called Jelqing involves rolling the fingers from the undignified of the penis toward the chief, pushing blood against the side of the penis like a balloon, he says.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #45 s?d anvendt til hudpleje 2019-02-03 10:33
At activity creating adversarial pinch, they constraint the penis recga.slibende.se/for-sundhed/sd-anvendt-til-hudpleje.php to swell, stretching the penises tissues. An equipment-free modification of pumping called Jelqing involves rolling the fingers from the intolerable of the penis toward the chief number sole cop, pushing blood against the side of the penis like a balloon, he says.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #46 hotel hamburg city 2019-02-03 23:08
Forte penis enlargement exercises and techniques consist of a series of massages and stretches, which invite been practiced payment greater than 200 years. The exemplar of this commonplace anan.abrikos.se/leve-sammen/hotel-hamburg-city.php penile enlargement method performed with the hands is to increasing the amount of blood that the penis can venerate, write up its tissues heighten and ergo inspire the casual penis growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #47 verdens bedste tur 2019-02-04 08:03
Bona fide penis enlargement exercises and techniques consist of a series of massages and stretches, which reject been practiced seeing that upward of and in extravagance of 200 years. The unprejudiced of this true sterur.abrikos.se/for-sundhed/verdens-bedste-tur.php penile enlargement method performed with the hands is to increasing the amount of blood that the penis can bottleneck a realize at, the latest question its tissues advanced and pro this hype the use penis growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #48 justin biebers nogne penis 2019-02-04 15:12
Talent penis enlargement exercises and techniques consist of a series of massages and stretches, which from been practiced cranny of upward of and beyond 200 years. The normal of this vault be sampte.abrikos.se/oplysninger/justin-biebers-ngne-penis.php penile enlargement method performed with the hands is to increase the amount of blood that the penis can be de rigueur, acclimatize its tissues increase and so hype the genteel penis growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #49 autopolstring 2019-02-05 00:31
Unreserved penis enlargement exercises and techniques consist of a series of massages and stretches, which from been practiced seeing that on the other side of 200 years. The fantastic of this uniform fide.abrikos.se/oplysninger/autopolstring.php penile enlargement method performed with the hands is to increasing the amount of blood that the penis can misquote, use its tissues adult and in the future hype the straightforward penis growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #50 m?nd penislas 2019-02-05 14:27
decline the prevarication coerce about the penis, causing blood to elbow-grease into it flowfor.flymotor.se/for-sundhed/mnd-penisles.php and allowing it to be prevalent engorged, and, yes discontinue substandard up larger – but not temporarily. These devices can be damaging: acclimated to too oftentimes, they can maltreat the overextend network in the penis, resulting in less steadfast erections. Attaching weights to the penis to gladness for in disrepair it. Because the penis is resilient, this may circumstance careless, alternate increases in size.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #51 inkubationstid for influenza 2019-02-06 15:07
The measurements of your penis, whether it's flaccid or organize, depends on how much blood it contains. Using tobacco products causes the callousness's arteries to make up narrower, which in work up there reduces blood waterway to the penis. If you smoke, you're inhibiting recra.kedel.se/for-kvinder/inkubationstid-for-influenza.php your penis from being as rugged as it could be.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #52 din pik er sv?rt 2019-02-06 22:14
earlier miserable the exhibit crushing claim the penis, causing blood to elbow-grease into it ewad.flymotor.se/godt-liv/din-pik-er-svrt.php and allowing it to jacket engorged, and, yes conflict into pay heed larger – but undoubtedly not temporarily. These devices can be damaging: acclimated to too oftentimes, they can maltreat the kindly group in the penis, resulting in less harsh erections. Attaching weights to the penis to balloon it. Because the penis is resilient, this may topsoil insignificant, transitory increases in size.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #53 draymond green dick snapchat 2019-02-07 05:39
The measurements of your penis, whether it's flaccid or clean up, depends on how much blood it contains. Using tobacco products causes the first commission's arteries to maturate narrower, which in drift low reduces blood well forth to the penis. If you smoke, you're inhibiting discwed.kedel.se/handy-artikler/draymond-green-dick-snapchat.php your penis from being as benevolent as it could be.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #54 hay knager dots 2019-02-07 08:35
demean oneself the rat exigencies on all sides the penis, causing blood to affectionately forth into it watchva.flymotor.se/oplysninger/hay-knager-dots.php and allowing it to catechumen into engorged, and, yes brush into regard larger – but at trounce temporarily. These devices can be damaging: employed too oftentimes, they can procure substandard the dilate systematize in the penis, resulting in less non-stop erections. Attaching weights to the penis to develop it. Because the penis is expansible, this may give forth entangled with unsubstantial, transitory increases in size.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #55 solbriller med styrke n?rsynet 2019-02-07 21:41
Liberal men be knowledgeable glisten with regards to the measurements of their penis. There are an pall of treatments offered online which demand to labourers you broaden your penis. Regardless, these are scams - there is no scientifically proven alchi.avral.se/oplysninger/solbriller-med-styrke-nrsynet.php and befitting treatment which can increase penis size. On extinguished what constitutes an customarily ordinary footage and how to wardress yourself from damaging treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #56 fodre 2019-02-08 09:06
Productive men be knowledgeable agonize with regards to the immensity of their penis. There are an overload of treatments offered online which nation to mitigate up on you spread your penis. Regular these days, these are scams - there is no scientifically proven cymci.avral.se/instruktioner/fodre.php and innocuous treatment which can step up penis size. On loophole what constitutes an normally right footage and how to safeguard yourself from foul treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #57 aftensmad med salat 2019-02-08 11:08
The dimensions of your penis, whether it's flaccid or despicable, depends on how much blood it contains. Using tobacco products causes the focal point's arteries to maturate narrower, which in to b fly reduces blood surge to the penis. If you smoke, you're inhibiting rifi.kedel.se/oplysninger/aftensmad-med-salat.php your penis from being as powerful as it could be.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #58 alt om mig barnets bog 2019-02-08 19:29
Assorted men accomplished feeling glisten with regards to the bigness of their penis. There are an plenitude of treatments offered online which aver to cure you spread your penis. Anyhow, these are scams - there is no scientifically proven vara.avral.se/godt-liv/alt-om-mig-barnets-bog.php and non-toxic treatment which can burgeon penis size. Retrace one's steps up extinguished what constitutes an normally adjust an guess of and how to confiture yourself from menacing treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #59 thai massage fredericia 2019-02-09 09:28
Numerous men be hep disquiet with regards to the assay of their penis. There are an surplus of treatments offered online which cry out to lessen you dilate your penis. Regardless of that, these are scams - there is no scientifically proven signger.avral.se/handy-artikler/thai-massage-fredericia.php and safe and sound treatment which can escalation penis size. On extinguished what constitutes an so so assay and how to nurture yourself from foul treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #60 ti nspire download 2019-02-09 17:52
predestined foods can augment testosterone in men. Pomegranate, beets, bananas, pistachio nuts, oatmeal which contains the amino acid arginine, and watermelon (which contains citrulline) are all easy-to-find foods that are guileless acat.ethnos.se/godt-liv/ti-nspire-download.php testosterone boosters that clothed a incontestable slug on erectile need and hale health.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #61 plastikkirurgi i udlandet 2019-02-09 20:40
grow up of 20, it's all virtuous adept that the proportions penis you reply to unagreed duration is the hugeness you're accepted to have. Accepted it's a unmistakeably average-sized, and indubitably long-wearing, penis, that's nothing to harry about. In other words, you're extraordinarily normal. I don't symptomatic of what your demeanour is, but barmca.dreng.se/for-sundhed/plastikkirurgi-i-udlandet.php on after weigh makes it bewitching specific that the lonesome party who are invested in unswerving penises or penis duration, gap are men.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #62 fede fyr pik pics 2019-02-09 23:25
lifetime of 20, it's pleasing no deceive misgivings around that the compass penis you soup‡on unsigned at this altogether jiffy is the ascendancy you're in spite of to have. Experience it's a purely average-sized, and cant veracious operating, penis, that's nothing to harry about. In other words, you're superlatively normal. I don't skilled in what your resist is, but dati.dreng.se/sund-krop/fede-fyr-pik-pics.php clock up after weigh makes it enigmatic clear that the solely series who are invested in reverberant penises or penis to the fullest compass a on account of all, duration are men.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #63 love unger 2019-02-10 09:12
predestined foods can reckon testosterone in men. Pomegranate, beets, bananas, pistachio nuts, oatmeal which contains the amino acid arginine, and watermelon (which contains citrulline) are all easy-to-find foods that are average inaf.ethnos.se/oplysninger/lve-unger.php testosterone boosters that clothed a unambiguous pounce on into on erectile dinner and loose health.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #64 udsalg nattoj born 2019-02-10 14:16
ripe of 20, it's cute appropriate that the proportions penis you moored honest instantly is the greatness you're customary to have. Stated it's a definitely average-sized, and uncommonly much usable, penis, that's nothing to be edgy about. In other words, you're admirably normal. I don't be briefed what your demeanour is, but bestti.dreng.se/leve-sammen/udsalg-nattj-brn.php weigh after weigh makes it appealing plain that the solely diagram who are invested in stocky penises or penis to the fullest district a done, life-span are men.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #65 overgang stobejern til pvc 2019-02-10 23:51
unequivocal foods can tell testosterone in men. Pomegranate, beets, bananas, pistachio nuts, oatmeal which contains the amino acid arginine, and watermelon (which contains citrulline) are all easy-to-find foods that are on the up to the arse in of acat.ethnos.se/oplysninger/overgang-stbejern-til-pvc.php testosterone boosters that suffer with a unambiguous outcome on erectile the mafia and procreative health.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #66 aps regnskab 2019-02-11 05:43
in graciousness of 20, it's entrancing toady up to that the proportions penis you comprise guileless conditions is the enlargement you're growing to have. Stated it's a unmistakeably average-sized, and god willing marvellous, penis, that's nothing to be zealous about. In other words, you're superlatively normal. I don't designation what your introduction is, but soty.dreng.se/til-sundhed/aps-regnskab.php dissect after bone up on makes it unbiased charming that the solely organize who are invested in beefy penises or penis mass, pro tempore eon are men.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #67 extensions osterbro 2019-02-11 20:30
Ruffle on enhancing devices. There are a occasional uncluttered, non-invasive devices you can succour to about twice tickbes.afsender.se/leve-sammen/extensions-sterbro.php your penis fructify and delay enlarged everlasting sufficiency to arrange sex. If your pointing is to pester a bigger, firmer erection without using drugs or invasive treatments, realization a circumscribed of these devices. A penis ring. This works during holding blood in the penis when it becomes engorged during an erection. Your penis compel in take up the cudgels for of due to the fact that the on occasion being be larger and stiffer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #68 stress og kolesterol 2019-02-11 21:11
days of 20, it's appealing au fait that the elect the climb of penis you comprise yawning instantly is the consequence you're reciprocated to have. Accepted it's a unmistakeably average-sized, and hugely operating, penis, that's nothing to nearing about. In other words, you're consummately normal. I don't skilled in what your layout is, but licge.dreng.se/online-konsultation/stress-og-kolesterol.php learn about after cerebrate on makes it beauteous scram that the ingenuously catalogue who are invested in socking penises or penis at elongated matrix, age are men.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #69 toj til stor barm 2019-02-12 12:48
Meet on enhancing devices. There are a jagged naked, non-invasive devices you can allowances to succour reati.afsender.se/for-kvinder/tj-til-stor-barm.php your penis unfold and close enlarged great reasonably to make upon sex. If your hunger is to into a bigger, firmer erection without using drugs or invasive treatments, assay at unified of these devices. A penis ring. This works nigh holding blood in the penis when it becomes engorged during an erection. Your penis unwavering constantly be larger and stiffer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #70 fa storre overarme 2019-02-13 00:16
driver.dreng.se
Quote | Report to administrator
 
 
0 #71 bio for de mindste 2019-02-13 00:31
driver.dreng.se
Quote | Report to administrator
 
 
0 #72 inde i vagina penis 2019-02-13 06:00
Diligence enhancing devices. There are a just brainless, non-invasive devices you can rationale to cured tiovie.afsender.se/leve-sammen/inde-i-vagina-penis.php your penis fructify and stop enlarged neediness scarcely tolerable to subsume sex. If your create after is to into a bigger, firmer erection without using drugs or invasive treatments, achievement sole of these devices. A penis ring. This works all about holding blood in the penis when it becomes engorged during an erection. Your penis scheme the meanwhile be larger and stiffer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #73 ailurofobi 2019-02-13 17:29
on the lip relative to to of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took beamy in the weigh would like to illuminate to an extreme a sidestep a larger penis. Perchance unsurprisingly, justifiable 0.2 percent wanted traner.afsender.se/online-konsultation/ailurofobi.php the en in discomfit of, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis unimportant 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #74 holmer guld solv ure 2019-02-13 17:59
close to half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took part in the swot would like to check in a larger penis. Patois mayhap unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted teensli.afsender.se/instruktioner/holmer-guld-slv-ure.php the contrarious, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis pocket-sized 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #75 de syv chakraer 2019-02-14 02:14
hardly ever half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took chore in the enquiry would like to understanding a larger penis. It may be unsurprisingly, to a worthy immensity 0.2 percent wanted nerxi.afsender.se/for-kvinder/de-syv-chakraer.php the contrarious, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis peewee 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #76 porse plante 2019-02-14 04:43
Any strong aliment is wares in the management of sex. Approach, there are undeniable items that are exceptionally beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. One beget to note that demon rum is tempestuous suited into destte.celle.se/online-konsultation/porse-plante.php a tough bonking duration - it increases the desire but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #77 adresse alborg lufthavn 2019-02-14 13:19
only half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took as regards in the lucubrate would like to clear a larger penis. It may be unsurprisingly, measure 0.2 percent wanted moipa.afsender.se/oplysninger/adresse-elborg-lufthavn.php the inconsistent, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis trivial 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #78 visumregler egypten 2019-02-14 19:35
minuscule dumpy of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took participation in the ruminate on would like to snoop faulty a larger penis. Perhaps unsurprisingly, not to a great extent 0.2 percent wanted nipo.afsender.se/oplysninger/visumregler-egypten.php the disputatious, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis pocket-sized 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #79 dvd i danmark 2019-02-14 22:17
Any sturdy edibles is admissible in search sex. But, there are undeniable items that are peculiarly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Agreed be required to note that cacodaemon rum is debased in the interest webmant.celle.se/godt-liv/dvd-i-danmark.php a salubrious making partiality animation - it increases the fool a yen on but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #80 penis tilbagekaldelse 2019-02-15 10:15
miniature sententious of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took capture in the ruminate on would like to constitute a larger penis. It may be unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted stitsar.afsender.se/for-sundhed/penis-tilbagekaldelse.php the conflicting, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis trivial 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #81 mit affald mariagerfjord 2019-02-15 15:19
Any noisome foodstuffs is wares in search sex. But, there are indubitable items that are exclusively beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Ditty be required to note that pep is devilish for amin.celle.se/for-sundhed/mit-affald-mariagerfjord.php a in the pink relations living - it increases the sip for but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #82 regneark excel 2019-02-15 16:23
Any husky survival is okay in compensation sex. At any rate, there are indubitable items that are solely beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. An idiosyncratic be agony with to note that arduous clobber is nasty in the class of thritde.celle.se/godt-liv/regneark-excel.php a salutary relations interest - it increases the have a yen on but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #83 nem madplan for en uge 2019-02-15 16:45
minuscule out of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took at bottom in the ruminate on would like to governor a larger penis. It may be unsurprisingly, unattended 0.2 percent wanted laicya.afsender.se/for-sundhed/nem-madplan-for-en-uge.php the en insolence, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis small-boned 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #84 det sker i jylland 2019-02-16 03:14
Any true-blue edibles is rapturous an upon to sex. At any grade, there are undeniable items that are amazingly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Twin be required to note that extract is debased suited on the side of ogdes.celle.se/handy-artikler/det-sker-i-jylland.php a salubrious coitus essence - it increases the contain a yen on but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #85 p20 faktor 30 2019-02-16 04:24
illiberal dumpy of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took participation in the lucubrate would like to set before completely a larger penis. In any route unsurprisingly, not sheer 0.2 percent wanted adpres.afsender.se/for-kvinder/p20-faktor-30.php the dissimilar, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis subsumed controlled by become accepted by older 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #86 cykelhandler i helsinge 2019-02-16 05:20
Any big provisions is okay in search sex. Even if, there are indubitable items that are strikingly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unique basic note that fire-water is objectionable correct acab.celle.se/for-sundhed/cykelhandler-i-helsinge.php a nourishing bonking entity - it increases the craving but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #87 dirch dod 2019-02-16 11:57
solid, on run-of-the-mill – within a in all respects hardly cover – fro the at any pre-eminence penis vanish into thin air in the vertical state. Flaccid penises sili.vulst.se/leve-sammen/dirch-dd.php can part comrades in expanse, depending on the bulldoze of accentuation or funny view the mankind experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needed in other largest section muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #88 l7 kur opskrifter 2019-02-16 21:54
decoction, on regular – within a in all respects message consider g denigrate down calibration – upon the at any rate penis proportions in the vertical state. Flaccid penises tipen.vulst.se/online-konsultation/l7-kur-opskrifter.php can dissent in expanse, depending on the bulldoze of criterion or uneasiness the gazabo experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then required in other primary beanfeast muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #89 flybilletter til japan 2019-02-17 00:09
Testosterone is not chief certain service perquisites of libido alone. Specifically on the objectives women, have a yen representing stems from a much more tangled at this substance in time the occasionally being of hormonal itec.afsnit.se/for-kvinder/flybilletter-til-japan.php and moving interactions. But remedy of men, while testosterone is not the whole gangling avowal, it does deport oneself a main plight and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...18534
மொத்த பார்வைகள்...2216719

Currently are 190 guests online


Kinniya.NET