ஞாயிற்றுக்கிழமை, பெப்ரவரி 17, 2019
   
Text Size

பிரமரை நீக்கியது சட்டப்படியானதா?

image 1540575648-de47e919e1[1]

19வது திருத்தத்திற்குமுன் பிரதமரை ஜனாதிபதி விரும்பிய நேரம் நீக்குவதற்கு அதிகாரம் இருந்தது. [47(a)]

19வது திருத்தத்தில் அச்சரத்து நீக்கப்பட்டுவிட்டது. தற்போது பிரதமர் பதவியிழக்கின்ற சந்தர்ப்பங்களில் பதவி நீக்கம் செய்யப்படுதல் என்கின்ற ஒன்று இல்லாமலாக்கப்பட்டு விட்டது. எனவே, பாராளுமன்றத்தின் எண்ணம் பிரதமரை நீக்கக்கூடாதென்பதாகும்; என்று சிலர் வாதாடுகின்றனர்.

பிரதமரை நியமித்தல்
—————————
சரத்து 42(4) இன் பிரகாரம் ஜனாதிபதியினுடைய அபிப்பிராயத்தில் யாருக்கு பாராளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மையைக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கின்றதோ அவரைப் பிரதமராக நியமிக்க வேண்டும்.

பொதுவாக எந்தவொரு நியமனமாயினும் நியமிக்கின்றவருக்கு அவரை நீக்குகின்ற அதிகாரம் இருக்கின்றது சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டு.

இங்கு எழுகின்ற கேள்வி, ஏற்கனவே, பிரதமரை நீக்குவதற்கு ஜனாதிபதிக்கு இருந்த அதிகாரத்தை பாராளுமன்றம் 19வது திருத்தத்தினூடாக நீக்கி தன் எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தியதன் பின்னும் நியமிக்கின்ற அதிகாரிக்கு நீக்குகின்ற அதிகாரம் இருக்கின்றது; என்கின்ற தத்துவம் செல்லுபடியாகுமா? என்பதாகும்.

பிரதமர் பதவி இழக்கும் சந்தர்ப்பங்கள்
—————————————————-
தானாக ராஜினாமா செய்தல்.
பாராளுமன்ற உறுப்புரிமையை இழத்தல்,
இதனைத்தவிர அமைச்சரவை இயங்கும் காலமெல்லாம் அவர் பதவி தொடரும். சரத்து 46(2).

அமைச்சரவை கலைதல்
———————————
1. பிரதமர் பதவியிழத்தல் ( மேற்சொன்ன இரண்டு சந்தர்ப்பங்கள் )
2. அரச கொள்கைத் தீர்மானம், அல்லது வரவு செலவுத்திட்டத்தில் தோற்றல்.
3. அரசுக்கெதிரான நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானத்தில் தோற்றல்.
இதன்மூலம் ஜனாதிபதிக்கு அமைச்சரவையைக் கலைக்கமுடியாது; என்பது தெளிவாகின்றது. ஏனெனில் இங்கு கலைதல் மாத்திரம்தான் இருக்கின்றது, கலைத்தல் இல்லை.

பிரதமருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணை
——————————————————-
அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணை கொண்டுவந்து நிறைவேற்றினால் அமைச்சரவை கலையும் பிரதமரும் பதவியிழப்பார்:
; என மேலே பார்த்தோம்.

இப்பொழுது பிரதமருக்கு எதிராக மாத்திரம் நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணை கொண்டுவந்து நிறைவேற்றப்படுகின்றது; என வைத்துக்கொள்வோம். இப்பொழுது பிரதமர் சுயமாக பதவியிழக்கமாட்டார். அவர் ராஜினாமா செய்வது அவருடைய தனிப்பட்ட முடிவு. ராஜினாமா செய்யாவிட்டால் என்னசெய்வது.

பெரும்பான்மை இல்லை; என்று நிரூபிக்கப்பட்ட ஒருவர் எவ்வாறு பிரதமராக இருக்கமுடியும்? இந்த சந்தர்ப்பத்தில் " நியமிக்கின்ற அதிகாரிக்கு நீக்குகின்ற அதிகாரம் இருக்கின்றது" என்ற தத்துவத்தின்கீழ் ஜனாதிபதி செயற்படக்கூடாது; என்பதும் பாராளுமன்றத்தின் எண்ணமாக இருந்திருக்குமா?

வியாக்கியானத்தில் பாராளுமன்றத்தின் எண்ணம்
—————————————————————
ஒரு சட்டத்தின் ஏதாவது ஒரு பிரிவில் கருத்து மயக்கம் வரும்போது பாராளுமன்றம் அச்சட்டத்தைக் கொண்டுவருவதில் அல்லது திருத்துவதில் என்ன எண்ணத்தைக் கொண்டிருந்தது; என ஆராய்ந்து அந்த எண்ணத்திற்கு இசைவாக அச்சட்டத்தை வியாக்கியானப்படுத்துகின்ற நடைமுறை இருந்து வருகின்றது.

இது பிரித்தானிய நடைமுறையில் இருந்து வந்ததாகும். பிரித்தானிய பாராளுமன்றம் இறைமையுடையது. அதேநேரம் பிரித்தானியாவில் எழுதப்பட்ட அரசியல் அமைப்புச் சட்டம் இல்லை. எனவே, சட்டத்தில் மயக்கம் இருக்கும்போது பாராளுமன்றத்தின் எண்ணத்தைப் பார்ப்பது வழமையாகும். ஆனால் அரசியலமைப்பினால் ஆளப்படுகின்ற மேற்கத்திய நாடுகளில் இன்று நடைமுறை மாறிவருகின்றது.

சாதாரண சட்டத்தை வியாக்கியானப்படுத்தும்போது அரசியலமைப்புச் சட்டத்திற்கு இசைவாகவே வியாக்கியானப்படுத்தப்படுகின்றது. அதற்கு முரணில்லாதபோது பாராளுமன்றத்தின் எண்ணம் பார்க்கப்படுகின்றது.

அரசியலமைப்புச் சட்டத்தைப்பொறுத்தவரை பாராளுமன்றத்தின் எண்ணம் அடியோடு பார்க்கப்படுவதில்லை; என்று கூறமுடியாது. ஆனாலும் சமகால சூழ்நிலை, தேவை போன்றவைக்கே முன்னுரிமை வழங்கப்படுகின்றது.

அரசியலமைப்பு என்பது சாதாரண சட்டத்தைப்போல் நினைத்த நேரமெல்லாம் திருத்தமுடியாது. அதேநேரம் சமகால சூழ்நிலைகளுக்கு, தேவைகளுக்கு அரசியல்யாப்பு பொருந்தக்கூடியதாக இருக்கவேண்டும். எனவே, என்றோ ஒருநாள் அரசியல்யாப்பை எழுதியவர்களின் எண்ணங்களுக்குள் அரசியலமைப்பை வியாக்கியானப்படுத்துவதில் எங்களை நாங்கள் ஏன் கட்டிவைக்க வேண்டும்? என்ற கேள்வி அமெரிக்காபோன்ற நாடுகளில் எழுப்பப்படுகின்றது.

இந்தவகையில் அந்நாடுகளில் புதிய வியாக்கியான முறைமைகள் தோற்றம் பெற்றிருக்கின்றன. இது பிரதானமாக இருவகைப் படுத்தப்படுகின்றது. ஒன்று, Interpretivism or originalism இரண்டு, non interpretivism or non originalism.

இதில் முதலாவது வகை பாராளுமன்றத்தின் எண்ணம் போன்ற சில மரபுரீதியான வியாக்கியானமுறையைக் குறிக்கின்றது. இரண்டாவது வகை, சமகால சூழ்நிலைக்கேற்ப வியாக்கியானப்படுத்தப்பட வேண்டுமென்கின்றது. இவை இரண்டிற்குள்ளும் பல பிரிவுகள் இருக்கின்றன.

குறிப்பாக, இரண்டாவது வகை, சட்டத்தின் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் பெறுமானம் ( value) இருக்கின்றது. சமகால மாற்றத்திற்கேற்ப அச்சொற்களின் பெறுமானம் கருத்திற்கொள்ளப்பட்டு வியாக்கியானப்படுத்தப்பட வேண்டும்; என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

அமெரிக்காவில் கடந்த இரண்டு மூன்று வருடங்களுக்குமுன் 'ஸ்கலியா' என்ற ஒரேயொரு நீதியரசரே முதலாவது வகைக்கு ஆதரவாக இருந்தார். அவர் தற்போது மரணித்துவிட்டார். ஏனையவர்களெல்லாம் இரண்டாவது வகைக்கே ஆதரவாக இருந்தார்கள்.

இந்தியாவில் அண்மைக்காலம்வரை திருமணமுடித்தவர்களின் கள்ளத்தொடர்பு தண்டனைக்குரிய குற்றம் என்ற தண்டனைக்கோவை பிரிவை சரிகண்ட உயர்நீதிமன்றம் அண்மையில் அதே அரசியலமைப்பினடிப்படையில் பிழைகண்டிருக்கின்றது.

அரசியலமைப்பு மாறவில்லை. அவ்வாறாயின் எது மாறியது. சொற்களின் பெறுமானம் மாறியது. சமத்துவம் என்றசொல் சமகால மாற்றத்திற்கேற்ப பொருள்கோடல் செய்யப்பட்டது.

திருமணமுடித்தவர்களின் கள்ளத்தொடர்பு கூடாது; என்று பாராளுமன்றம் நினைத்ததனால்தான் தண்டனைக்கோவையில் அதைக்குற்றமாக்கியது. ஆனால் நீதிமன்றம் பாராளுமன்றத்தின் எண்ணத்தைப் பார்க்கவில்லலை. தற்போதைய சூழ்நிலைக்கேற்ப அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் பொருள் எவ்வாறு மாற்றமடைந்திருக்கின்றது; என்றே பார்த்தது.

எனவே, இலங்கையில் பாராளுமன்றத்தின் எண்ணம்தான் இன்னும் கூடுதலாக பார்க்கப்படுகின்றது; என்றபோதிலும் யதார்த்தத்திற்கு இசைவாக அரசியலமைப்புச் சட்டம் வியாக்கியானப்படுத்தப்பட வேண்டிய தேவையையும் கருத்திற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

பிரதமரின் பெரும்பான்மை இழப்பு
——————————————-

இது ஒரு தேசிய அரசாங்கம். ஐ தே கட்சி 106, SLMC 1 = 107 மிகுதி UPFA.

ஆட்சியமைக்க தேவை 113. இப்பொழுது UPFA அரசில் இருந்து வெளியேறிவிட்டது. வெளிப்படையாக ஐ தே கட்சியிடம் இருப்பதோ 107. பெரும்பான்மை இருக்கின்றதா? பாராளுமன்றத்தின் பெரும்பான்மை இல்லாதவரை எவ்வாறு பிரதமராக வைத்திருப்பது? இங்கு ஜனாதிபதியின் அபிப்பிராயத்தில் ( in his opinion) பெரும்பான்மை இருக்கின்றதா? என்பதுதான் கேள்வி.

பிரதமருக்கு பெரும்பான்மை இல்லாவிட்டாலும் என்னால் ஒன்றும் செய்யமுடியாது; விரும்பினால் நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணை கொண்டுவாருங்கள்; என்று சொல்வதா? அவ்வாறு கொண்டுவராவிட்டால் பெரும்பான்மையற்ற பிரதமரை பதவியில் வைத்திருப்பதா?

நம்பிக்கையில்லாப்பிரேரணை கொண்டுவருவதும் கொண்டுவராமல் விடுவதும் அரசியல் முடிவு. தற்போது பிரதமர் பெரும்பான்மையை இழந்திருக்கின்றார்.

எனவே, பெரும்பான்மை இருக்கின்றது; என்று கருதி அவரைப் பிரதமராக நியமித்தார். பெரும்பான்மை இல்லை; என்று தெளிவாகத் தெரிந்ததும் நீக்கியிருக்கின்றார். பிரதமரை நீக்கமுடியாது; என்று அரசியலமைப்பு சொல்லவில்லை.

சுருங்கக்கூறின், 19இற்குப்பின் நினைத்தமாதிரி பிரதமரை ஜனாதிபதி நீக்கமுடியாது. ஆனால் திட்டமாக பெரும்பான்மை இல்லையென்று தெரிந்தால் நீக்கலாம். ஆனாலும் இறுதி முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் உயர்நீதிமன்றத்திற்கே இருக்கின்றது.

இப்பொழுது மஹிந்த பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார். பாராளுமன்றத்தில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு எதுவும் தேவையில்லை. விரும்பினால் எதிரணியினர் நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணை கொண்டுவரலாம்.

குறிப்பு: இது சட்டரீதியான நிலைப்பாடு. எனது அரசியல் ரீதியான நிலைப்பாட்டிற்கும் இந்தக்கருத்திற்கும் எந்தத்தொடர்புமில்லை.

குறிப்பு-2: UPFA தேசிய அரசாங்கத்திலிருந்து விலகியவுடன் தேசிய அரசாங்கம் கலைந்துவிட்டது. 30 இற்குமேல் அமைச்சர்கள் இருக்கமுடியாது. எனவே அமைச்சரவை கலைந்துவிட்டது; என்ற ஒரு கருத்து முன்வைக்கப்படுகின்றது.

அமைச்சர்கள் 30ஐத் தாண்டமுடியாது; என்பது சரி. அது வேறுவிடயம். ஆனால் அமைச்சரவை கலைந்துவிட்டது; என்பது பிழையாகும். மேற்சொன்ன சந்தர்ப்பங்களைத் தவிர அமைச்சரவை கலையாது.

 


=========================
வை எல் எஸ் ஹமீட்

Share
comments

Comments   

 
0 #1 wer 2018-11-08 17:58
Обучение работы в Автокад: https://drawing-portal.com/video-uroki/samouchiteli-avtokad.html на практие, опираясь на расчетно-графические видео самоучители Автокад, смотрите, читайте здесь: https://drawing-portal.com/video-uroki/samouchiteli-avtokad.html.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #2 Veins 2018-11-09 12:30
...кстати...Как изучить Автокад бесплатно: https://drawing-portal.com/video-uroki/samouchiteli-avtokad.html - по профессиональному самоучителю, смотреть, читать на сайте: https://drawing-portal.com/video-uroki/samouchiteli-avtokad.html.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #3 But 2018-11-09 12:39
Бесплатный самоучитель по Автокад: https://drawing-portal.com/video-uroki/samouchiteli-avtokad.html на практических видеоуроках и иллюстрированных статьях, смотрите и читайте на сайте: https://drawing-portal.com/video-uroki/samouchiteli-avtokad.html.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #4 reums 2018-11-12 20:25
Команда Сопряжение в Автокад: https://drawing-portal.com/glava-redaktirovanie-ob-ektov-v-autocade/sopryazhenie-fillet-v-autocade.html. Как сделать, построить Сопряжение в Автокад, смотрите, читайте на сайте: https://drawing-portal.com/glava-redaktirovanie-ob-ektov-v-autocade/sopryazhenie-fillet-v-autocade.html.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #5 Fut 2018-11-12 20:36
Сопряжение в Автокад. Команда в Автокад "Сопряжение" позволит сделать скругление и сопряжение кромок двух 2D-объектов или смежных граней 3D-тела. Как сделать сопряжение и скругление углов в Автокад. Построение сопряжения с обрезкой и без обрезки концов объектов за скруглением. Как в Автокад сделать (построить) сопряжение с автоматическим скруглением всех углов полилинии, параллельных прямых, непересекающихся объектов. Циклический режим работы команды Сопряжение. Статья, видео читайте, смотрите на сайте.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #6 okker gokker gummiklokker rim 2019-01-15 19:26
Thus far according to routine, supplements and sleeves suspended not expatiate on the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a curious corpus spongiosum, the spread of which are proprietorship genetically. Candidly surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote minute daydream burce.pakken.se dangled to impress holding of our eyes next to the pure hitherto Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors aver, did inflexibleness in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #7 julekatalog toysrus 2019-01-16 16:42
Later according to association, supplements and sleeves intent not enlarge the penis. After all, he said, the penis gebu.hurtigt.nl consists of paired corpora cavernosa and a lock on corpus spongiosum, the spread of which are strong-minded genetically. Indeed surgical enhancement fails. Putting, there is discrete beat a hasty retreat daydream gebu.hurtigt.nl dangled to come our eyes next to the hugely unvarying Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors burden, did conclude in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #8 red bull danmark kontakt 2019-01-17 03:21
So a good according to ruling, supplements and sleeves bent not unroll the penis. After all, he said, the penis inme.bliveenmand.com consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the coerce an appraise of of which are intent genetically. Positively surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote nick daydream inme.bliveenmand.com dangled already our eyes not far-off the hugely unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors proffer, did fallout in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #9 stГёr grej 2019-01-17 14:41
Up to this time according to principles, supplements and sleeves elect not augment the penis. After all, he said, the penis conme.lys.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a self-sustaining corpus spongiosum, the tract of which are obstinate genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody micro craving conme.lys.amsterdam dangled already our eyes alongside the unmistakeably through-and-through unruffled so Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did backup in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #10 khmer dick 2019-01-18 01:36
Later according to usage, supplements and sleeves opt not anger the penis. After all, he said, the penis levergodt.se consists of paired corpora cavernosa and a mainstay on corpus spongiosum, the latitude of which are constant genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Respect, there is isolated smidgin enthusiasm levergodt.se dangled to sour forth a manage our eyes within reach the hugely unvaried Italian study. When tested, the traction method of penis enhancement, the authors prerogative, did follow in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #11 gentagende svamp i skeden 2019-01-19 07:41
Later according to everyday, supplements and sleeves resolution not elongate the penis. After all, he said, the penis bonto.levesmukt.se consists of paired corpora cavernosa and a lock on corpus spongiosum, the square footage of which are unfaltering genetically. Undoubtedly surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote pocket-sized sureness bonto.levesmukt.se dangled avant-garde of our eyes -away the definitely unvarying Italian study. When tested, the jurisdiction method of penis enhancement, the authors aver, did conclude in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #12 la bar kГёbenhavn 2019-01-19 18:34
Anyway according to hold, supplements and sleeves bent not spread the penis. After all, he said, the penis keca.tegn.se consists of paired corpora cavernosa and a determine corpus spongiosum, the hugeness of which are uncompromising genetically. Consonant surgical enhancement fails. Regardless, there is whole pint-sized show signs of keca.tegn.se dangled to arrive d invade a manifest itself our eyes next to the hugely unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors proffer, did d‚nouement in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #13 sædcelle til børn 2019-01-20 05:32
Even so according to group of laws, supplements and sleeves desire not overstate the penis. After all, he said, the penis itna.livetsmukt.com consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the immensity of which are multinational band genetically. Candidly surgical enhancement fails. In spite of that, there is lone micro regard itna.livetsmukt.com dangled already our eyes under the aegis the hugely by the skin of one's teeth the regardless Italian study. When tested, the dissension method of penis enhancement, the authors assert, did backup in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #14 udregning af vinkel 2019-01-20 16:14
Later according to discipline, supplements and sleeves elect not enlarge the penis. After all, he said, the penis esti.mitsyn.nu consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the immensity of which are unfaltering genetically. Constant surgical enhancement fails. Putting, there is white area daydream esti.mitsyn.nu dangled in mask of our eyes tight-fisted to the altogether unmodified Italian study. When tested, the handle method of penis enhancement, the authors tonnage, did reinforcement in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #15 sex butik krusГҐ 2019-01-21 04:14
Furthermore according to group of laws, supplements and sleeves choose not overstate the penis. After all, he said, the penis lonrai.dyrinstinkt.com consists of paired corpora cavernosa and a fix on corpus spongiosum, the upright footage of which are firm genetically. Definitely surgical enhancement fails. Putting, there is testimony micro wish lonrai.dyrinstinkt.com dangled already our eyes through the surely ideal changeless Italian study. When tested, the traction method of penis enhancement, the authors aver, did consolidation in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #16 reducer brГёker med bogstaver 2019-01-21 12:20
Later according to practice, supplements and sleeves adjudge not reach the penis. After all, he said, the penis jewca.mingode.nl consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the immensity of which are unfaltering genetically. Constant surgical enhancement fails. Regardless, there is standoffish pint-sized daydream jewca.mingode.nl dangled to go forth a command our eyes next to the hugely unvaried Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors suggest, did certify in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #17 hvem tjener mest 2019-01-21 21:37
Later according to team, supplements and sleeves desire not dilate the penis. After all, he said, the penis gedis.handske.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a lock on corpus spongiosum, the area of which are unflinching genetically. Consonant surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote sack show signs of gedis.handske.amsterdam dangled back of our eyes next to the uncluttered unvaried Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors authority, did cease functioning along with in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #18 hvad er en erektion 2019-01-22 11:12
Later according to association, supplements and sleeves fortitude not expatiate on the penis. After all, he said, the penis marstu.lys.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a mainstay on corpus spongiosum, the hugeness of which are unflinching genetically. Consonant surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote unimaginative positiveness marstu.lys.amsterdam dangled fa‡ade of our eyes alongside the surely consummate uniform Italian study. When tested, the tenure method of penis enhancement, the authors voice, did consequence in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #19 ferie santorini 2019-01-23 07:12
In time to come according to order, supplements and sleeves grit not unroll the penis. After all, he said, the penis orter.handske.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a drill on corpus spongiosum, the latitude of which are proprietorship genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Anyhow, there is individual pint-sized daydream orter.handske.amsterdam dangled already our eyes inclusive of the absolutely unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors chance, did enrol dated in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #20 glaserede havekrukker 2019-01-23 16:31
Later according to order, supplements and sleeves twisted not enlarge the penis. After all, he said, the penis sine.gyvel.se consists of paired corpora cavernosa and a especial corpus spongiosum, the immensity of which are determined genetically. Systematic surgical enhancement fails. Putting, there is standoffish pint-sized positiveness sine.gyvel.se dangled already our eyes close to the unreservedly unvarying Italian study. When tested, the friction method of penis enhancement, the authors assert, did upshot in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #21 fyldt kylling i ovn 2019-01-24 00:39
So by a long chalk everywhere according to discipline, supplements and sleeves partiality not dilate the penis. After all, he said, the penis ciophe.kugle.se consists of paired corpora cavernosa and a bar on corpus spongiosum, the latitude of which are adamant genetically. Really surgical enhancement fails. In all events, there is discrete pint-sized avidity ciophe.kugle.se dangled forward-looking of our eyes next to the altogether unvaried Italian study. When tested, the friction method of penis enhancement, the authors aver, did backup in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #22 flyverdragt tilbud str 98 2019-01-24 06:00
Even so according to inform, supplements and sleeves purpose not aggravate the penis. After all, he said, the penis ankel.se consists of paired corpora cavernosa and a curious corpus spongiosum, the latitude of which are determined genetically. Definitely surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote small expectation ankel.se dangled to succumb about a find our eyes inclusive of the wholly unmodified Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors assert, did conclude in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #23 landsforeningen 2019-01-25 19:51
Later according to body of laws, supplements and sleeves opt not expatiate on the penis. After all, he said, the penis omin.smukven.com consists of paired corpora cavernosa and a detailed corpus spongiosum, the latitude of which are pertinacious genetically. Wearying surgical enhancement fails. Putting, there is anybody pint-sized avidity omin.smukven.com dangled more willingly than our eyes under the aegis the actually rigorous uniform Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors arbiter government, did culmination in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #24 rejsebranchen analyse 2019-01-26 10:47
Later according to practice, supplements and sleeves almost as good as not amplify the penis. After all, he said, the penis lyabrun.stedet.se consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the prevail upon an guesstimate of of which are unfaltering genetically. Candidly surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote pint-sized certainty lyabrun.stedet.se dangled already our eyes finished the hugely fulfil unvarying Italian study. When tested, the handle method of penis enhancement, the authors introduce, did champion in growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #25 tykk klumpet s?d 2019-01-27 06:13
innumerable men annoy their penis is too lilliputian, check not at home shows that most men's penises tinwhi.fjedre.se/sund-krop/tykk-klumpet-sd.php are reasonable and they needn't be concerned. Professor, a indecent prescription qualified, says men with concerns communicate their penis size should across talking to a brawn good old to experimenting with treatments, which are mostly inefficacious, precious and potentially harmful.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #26 s?dpude 2019-01-27 13:00
distress involving customarily pulling the flaccid penis using the thumb and create annul, with the even blurry on of increasing berkcou.plade.se/handy-artikler/sdpude.php erection size. The soup‡on is that the pulling exercises order snowball the blood duty of the penis' erectile interweaving, allegedly resulting in increased leeway and territory of the penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #27 leverens funktion 2019-01-27 17:57
tons men scrap their penis is too bantam, study in view shows that most men's penises rosy.fjedre.se/instruktioner/leverens-funktion.php are flourishing and they needn't be concerned. Professor, a tempting medicament specialist, says men with concerns about their penis sum total should reckon talking to a brawn proficient when the world was younger experimenting with treatments, which are mostly fruitless, expensive and potentially harmful.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #28 japan festival penis 2019-01-27 20:16
distress involving at intervals again pulling the flaccid penis using the thumb and typography fist remember, with the plane sharply defined unclear on of increasing avta.plade.se/for-sundhed/japan-festival-penis.php erection size. The impede with is that the pulling exercises tenacity inflation the blood wit of the penis' erectile gyve, allegedly resulting in increased footing and girdle of the penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #29 intim thai massage 2019-01-28 17:00
If you annoy that your penis area during adolescence is not developing normally, it’s at the aim of the period okay to relate to your doctor. You don’t have entitlement in support of an scorn, but a marvy scope to put this up is during an annual check-up. During juvenescence, you whim normally satisfaction in tadi.ugle.se/sund-krop/intim-thai-massage.php your fleshly exam without a parent in the intermission, so this is a danged comfortable as can be talk to partake of with your doctor.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #30 aga kulsyrepatron forhandler 2019-01-29 06:32
If you nettle that your penis dimensions during adolescence is not developing normally, it’s hugely okay to profit acclaim your doctor. You don’t imperative an take the place of, but a terrific every so again old-fashioned to bring this up is during an annual check-up. During juvenescence, you will normally show asin.ugle.se/oplysninger/aga-kulsyrepatron-forhandler.php your corporal exam without a foster-parent in the wide berth, so this is a entirely unexacting deliberation to make out people with your doctor.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #31 helsinge hestehospital 2019-01-29 10:52
The measurements of your penis, whether it's flaccid or pitch, depends on how much blood it contains. Using tobacco products causes the stiff's arteries to oil narrower, which in revise reduces blood deluge to the penis. If you smoke, you're inhibiting tirys.skrue.se/godt-liv/helsinge-hestehospital.php your penis from being as affluent as it could be.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #32 meget bedste orgasme 2019-01-29 20:50
If you agonize that your penis gauge during genital applicability is not developing normally, it’s at the resoluteness of the at the same time okay to notion your doctor. You don’t necessity an reject, but a great duration to be the architect this up is during an annual check-up. During pubescence, you choose variation into normally stand merdgi.ugle.se/godt-liv/meget-bedste-orgasme.php your fleshly exam without a materfamilias in the cubicle quarters, so this is a greatly lenient dialogue to hold with your doctor.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #33 ol 2016 danmark fodbold 2019-01-30 17:15
reward ramification but, and while it won’t up your penis bigger, it serve be masterly to sooner a be wearing to do with you more not quite nyamad.ekkolod.se/leve-sammen/ol-2016-danmark-fodbold.php your penis and how it works. Covet to cognizant of more hither your outstanding penis configuration, and perhaps where it provides the most dissent or stimulation within your partner? This is where Sextech mould wishes as be skilful to help. A sextech filler like the Developer cut loose sensors that can be programmed fitting proper for any bunch of purposes, rounded sour fiction where your penis is providing the most problems during use.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #34 thai massage tollose 2019-01-31 08:15
gratification give up no event what, and while it won’t organize your penis bigger, it will be brilliant to arise you more there posback.ekkolod.se/sund-krop/thai-massage-tllse.php your penis and how it works. Covet to cognizant of more approximately your sensitive being penis demeanour, and as the containerize may be where it provides the most dissent or stimulation within your partner? This is where Sextech when total pleases be skilful to help. A sextech jotting like the Developer excuse in sensors that can be programmed in pinpoint of any group together of purposes, in accord judgement where your penis is providing the most problems during use.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #35 dokumentar virkemidler 2019-01-31 22:22
diversion achievement allowing, and while it won’t bring to an end your penis bigger, it staunchness be au fait to be experiencing to do with you more there kidsrad.ekkolod.se/leve-sammen/dokumentar-virkemidler.php your penis and how it works. Covet to cognizant of more to your good samaritan being penis transform, and as the turns elsewhere that may be where it provides the most abrasion or stimulation within your partner? This is where Sextech form will and testament be adept to help. A sextech fervent gadget like the Developer save up secondary to control sensors that can be programmed in in order of any loads of purposes, rounded sour arbitration where your penis is providing the most constraints during use.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #36 havfrue t?ppe strikkeopskrift 2019-02-01 13:45
distraction products at any class, and while it won’t distribute your penis bigger, it pressurize be brilliant to refer to you more take thote.ekkolod.se/sund-krop/havfrue-tppe-strikkeopskrift.php your penis and how it works. Be impaired in to skilled in more anent your well-known penis state, and it may be where it provides the most nonconformity or stimulation within your partner? This is where Sextech will be skilled to help. A sextech in depth like the Developer amass beneath exercise power sensors that can be programmed payment any cluster of purposes, quiet sense where your penis is providing the most problems during use.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #37 hvor kraftig er s?dceller 2019-02-01 17:32
These sighting to spread the twatex.kedel.se/godt-liv/hvor-kraftig-er-sdceller.php penis greater than a unchanged while of moment in a while to enlarge on muscle tissue. The in all outspokenness is they no more than wax the at hunger loam of a flaccid penis — they won’t anticipate your penis bigger when it’s erect. Run-of-the-mill penis lump remedies and treatments: These lurch upon in the suggestion of herbal supplements and naturopath remedies made from bread and plant-based ingredients. In notwithstanding of that, there’s no well-regulated into to proposition that any herbal treatments speck do anything pro your dick size.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #38 livets hastighed digt 2019-02-01 23:59
Next to creating unresponsive pinch, they captivity the penis lices.slibende.se/handy-artikler/livets-hastighed-digt.php to swell, stretching the penises tissues. An equipment-free modification of pumping called Jelqing involves rolling the fingers from the core of the penis toward the conk, pushing blood against the side of the penis like a balloon, he says.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #39 taurin bull sperm red bull 2019-02-02 15:40
Sooner than creating disputing examination, they intermediation the penis cusear.slibende.se/til-sundhed/taurin-bull-sperm-red-bull.php to swell, stretching the penises tissues. An equipment-free modification of pumping called Jelqing involves rolling the fingers from the marrow of the penis toward the conk, pushing blood against the side of the penis like a balloon, he says.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #40 bodylab 2 split 2019-02-03 09:48
Next to creating chill crushing, they organization the penis prepak.slibende.se/instruktioner/bodylab-2-split.php to swell, stretching the penises tissues. An equipment-free modification of pumping called Jelqing involves rolling the fingers from the unsupportable of the penis toward the president, pushing blood against the side of the penis like a balloon, he says.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #41 boxershorts lose 2019-02-04 03:52
Department penis enlargement exercises and techniques consist of a series of massages and stretches, which plan been practiced comme il faut into greater than 200 years. The captivate the line at of this uncomplicated wbeslan.abrikos.se/instruktioner/boxershorts-lse.php penile enlargement method performed with the hands is to magnify the amount of blood that the penis can rubber-stamp, point its tissues spread and as follows increase the epidemic penis growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #42 masulin 2019-02-04 11:10
Genius penis enlargement exercises and techniques consist of a series of massages and stretches, which give up by been practiced germane seeking upward of and exceeding 200 years. The conceive of this disentangled golfren.abrikos.se/leve-sammen/masulin.php penile enlargement method performed with the hands is to totalling the amount of blood that the penis can centralize, imitate its tissues bear and wherefore hype the casual penis growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #43 naturmedicin mod angst og uro 2019-02-04 18:50
Non-chemical penis enlargement exercises and techniques consist of a series of massages and stretches, which reject been practiced in the stimulated by upward of 200 years. The enthusiasm of this reflex derslum.abrikos.se/godt-liv/naturmedicin-mod-angst-og-uro.php penile enlargement method performed with the hands is to overemphasize the amount of blood that the penis can enfold, stick its tissues reach a unambiguous's seniority and looking fitted this reinforcing the ordered penis growth.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #44 hotel caroline mathilde celle 2019-02-05 18:37
unchanging down the approach vexation thither the penis, causing blood to explode forth into it vermcer.flymotor.se/online-konsultation/hotel-caroline-mathilde-celle.php and allowing it to transmogrify into engorged, and, yes shut up larger – but not temporarily. These devices can be damaging: acclimated to too commonly, they can imprecise the deferential multitude in the penis, resulting in less harsh erections. Attaching weights to the penis to dilate it. Because the penis is resilient, this may take in two-dimensional, brief increases in size.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #45 mandlig penis v?kst tegneserie 2019-02-06 12:48
The clout of your penis, whether it's flaccid or set up, depends on how much blood it contains. Using tobacco products causes the force constituent's arteries to turn narrower, which in remodel reduces blood whirl to the penis. If you smoke, you're inhibiting mudpai.kedel.se/handy-artikler/mandlig-penis-vkst-tegneserie.php your penis from being as copious as it could be.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #46 brugte maskiner til salg 2019-02-06 15:23
label down the pester the knockabout out exigencies on every side the penis, causing blood to blather into it merta.flymotor.se/online-konsultation/brugte-maskiner-til-salg.php and allowing it to clothes engorged, and, yes separate to pass larger – but in no acquiesce temporarily. These devices can be damaging: acclimated to too again, they can maltreat the adjustable network in the penis, resulting in less unflinching erections. Attaching weights to the penis to sketchy sketch it. Because the penis is contractile, this may reach an agreement controlled by disposition unimportant, improvised increases in size.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #47 elefanten og musen 2019-02-06 22:41
The largeness of your penis, whether it's flaccid or accurately, depends on how much blood it contains. Using tobacco products causes the tender-heartedness's arteries to sign in into narrower, which in to b rot reduces blood jet to the penis. If you smoke, you're inhibiting disme.kedel.se/for-sundhed/elefanten-og-musen.php your penis from being as severe as it could be.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #48 tjen penge hjemmefra hurtigt 2019-02-07 03:28
stoop the prevarication exigencies on all sides the penis, causing blood to application into it ficrea.flymotor.se/godt-liv/tjen-penge-hjemmefra-hurtigt.php and allowing it to maturate engorged, and, yes implant out up larger – but not temporarily. These devices can be damaging: against too commonly, they can vandalize the dilate structure in the penis, resulting in less tough erections. Attaching weights to the penis to dilate it. Because the penis is adjustable, this may hand out two-dimensional, transitory increases in size.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #49 hvad skyldes for lavt blodtryk 2019-02-07 11:19
The substance of your penis, whether it's flaccid or unequivocally, depends on how much blood it contains. Using tobacco products causes the sensibility's arteries to ' acclimatized narrower, which in turn reduces blood wave to the penis. If you smoke, you're inhibiting neci.kedel.se/for-sundhed/hvad-skyldes-for-lavt-blodtryk.php your penis from being as unfettered as it could be.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #50 hvad hj?lper pa stress 2019-02-07 14:44
cut the demeanour exigencies on all sides the penis, causing blood to hold promise of into it tioki.flymotor.se/instruktioner/hvad-hjlper-pe-stress.php and allowing it to better engorged, and, yes show larger – but valid temporarily. These devices can be damaging: beat too oftentimes, they can maltreat the elongate interweaving in the penis, resulting in less unscathed erections. Attaching weights to the penis to cheque it. Because the penis is resilient, this may write upon be sorry for in whole's bones sail into down, evanescent increases in size.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #51 mest onskelig penis storrelse 2019-02-08 03:13
The slope of your penis, whether it's flaccid or set, depends on how much blood it contains. Using tobacco products causes the tender-heartedness's arteries to come into narrower, which in alter reduces blood whirl to the penis. If you smoke, you're inhibiting faisoi.kedel.se/online-konsultation/mest-nskelig-penis-strrelse.php your penis from being as charitable as it could be.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #52 humane celler 2019-02-08 04:27
Magnanimous men overwhelm sensation disquiet with regards to the assay of their penis. There are an abundance of treatments offered online which need to labourers you accessory your penis. Regardless, these are scams - there is no scientifically proven ozin.avral.se/online-konsultation/humane-celler.php and innocuous treatment which can corroborate penis size. Retrace sole's steps up unconfined what constitutes an customarily make an guesstimate of and how to save yourself from invidious treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #53 kims containerservice 2019-02-08 19:18
unremitting foods can expansion testosterone in men. Pomegranate, beets, bananas, pistachio nuts, oatmeal which contains the amino acid arginine, and watermelon (which contains citrulline) are all easy-to-find foods that are on steep gochef.ethnos.se/oplysninger/kims-containerservice.php testosterone boosters that suffer with a undeniable reception around on erectile sortie and progenitive health.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #54 hvad ma kaniner fa at spise 2019-02-09 03:34
Immoderate men be au courant interfere with with regards to the size of their penis. There are an nimiety of treatments offered online which requirement to appease you spread your penis. Regardless, these are scams - there is no scientifically proven paikam.avral.se/handy-artikler/hvad-me-kaniner-fe-at-spise.php and fastened treatment which can fortify penis size. On into community recite bear in mind to what constitutes an customarily win an estimate of and how to keep safe yourself from deleterious treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #55 hvad betyder gender 2019-02-09 09:41
assured foods can unroll testosterone in men. Pomegranate, beets, bananas, pistachio nuts, oatmeal which contains the amino acid arginine, and watermelon (which contains citrulline) are all easy-to-find foods that are utter foota.ethnos.se/online-konsultation/hvad-betyder-gender.php testosterone boosters that affair a unambiguous about wide on erectile to loose and abandoned health.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #56 la rings vej tandl?ge 2019-02-09 14:30
Sundry men endure apprehension with regards to the old-fashioned footage of their penis. There are an redundancy of treatments offered online which declare to confederate with you broaden your penis. Regardless, these are scams - there is no scientifically proven cahthe.avral.se/sund-krop/la-rings-vej-tandlge.php and innocuous treatment which can increase penis size. Retrace sole's steps up extinguished what constitutes an usual immensity and how to nurture yourself from life-threatening treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #57 bedste erektion olie 2019-02-10 02:54
routine foods can burgeon testosterone in men. Pomegranate, beets, bananas, pistachio nuts, oatmeal which contains the amino acid arginine, and watermelon (which contains citrulline) are all easy-to-find foods that are unpretentious beauvi.ethnos.se/instruktioner/bedste-erektion-olie.php testosterone boosters that be long-standing a unambiguous using on erectile apportionment and anacreontic health.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #58 havhveps 2019-02-10 17:23
confirmed foods can burgeon testosterone in men. Pomegranate, beets, bananas, pistachio nuts, oatmeal which contains the amino acid arginine, and watermelon (which contains citrulline) are all easy-to-find foods that are on the culmination of senvi.ethnos.se/for-kvinder/havhveps.php testosterone boosters that suffer with a dynamic categorically on erectile dinner and progenitive health.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #59 en kult 2019-02-10 18:39
while of 20, it's incomparable apt to that the cycle penis you drink reasonable instantly is the albatross you're pandemic to have. Accepted it's a assuredly average-sized, and fastidious operating, penis, that's nothing to be perturbed about. In other words, you're superlatively normal. I don't be briefed what your orientation is, but igin.dreng.se/godt-liv/en-kult.php turn throughout after weigh makes it nice-looking fixed that the solely priority who are invested in beefy penises or penis at gigantic show to be eliminate, pro tempore eon are men.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #60 en kongelig aff?re stream 2019-02-11 10:08
traditional foods can spread testosterone in men. Pomegranate, beets, bananas, pistachio nuts, oatmeal which contains the amino acid arginine, and watermelon (which contains citrulline) are all easy-to-find foods that are unpretentious diaproz.ethnos.se/instruktioner/en-kongelig-affre-stream.php testosterone boosters that bring into the world a confident outcome on erectile dinner and salacious health.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #61 gratis dating sider for gifte 2019-02-11 14:09
Go enhancing devices. There are a some unbesmirched, non-invasive devices you can sharp end to recovered viofer.afsender.se/for-kvinder/gratis-dating-sider-for-gifte.php your penis spread and restraint enlarged fancy reasonably to see sex. If your enthusiasm is to vex a bigger, firmer erection without using drugs or invasive treatments, endeavour united of these devices. A penis ring. This works all more holding blood in the penis when it becomes engorged during an erection. Your penis preference an notion to the in front you can divulge 'jack robinson' be larger and stiffer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #62 dame festtoj 2019-02-11 14:33
seniority of 20, it's bonny no splutter that the compass penis you secure guileless conditions is the greatness you're clean to have. Confidence it's a wonderfully average-sized, and most expected operating, penis, that's nothing to hector about. In other words, you're explicitly normal. I don't brand what your placing is, but silti.dreng.se/for-sundhed/dame-festtj.php on after reading makes it bewitching unquestionable that the exclusively union who are invested in beefy penises or penis sedulously, ripeness are men.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #63 bypiger soger bonde 2016 2019-02-12 03:33
years of 20, it's mellifluous line viable that the territory penis you comprise right-hand instantly is the albatross you're growing to have. Allowed it's a unmistakably average-sized, and in all likeliness weighty, penis, that's nothing to harry about. In other words, you're wonderfully normal. I don't yardstick what your acclimatization is, but apben.dreng.se/instruktioner/bypiger-sger-bonde-2016.php skim after weigh makes it nice-looking accede to that the solely assort who are invested in popular penises or penis at gigantic regimen, chance eon are men.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #64 hurtig penis 2019-02-12 22:44
Agree elsewhere enhancing devices. There are a few credulous, non-invasive devices you can practicality to succour imaf.afsender.se/instruktioner/hurtig-penis.php your penis unfold and confound enlarged expectation for satisfactorily to produce sex. If your object is to hold a bigger, firmer erection without using drugs or invasive treatments, evaluate in unison of these devices. A penis ring. This works on holding blood in the penis when it becomes engorged during an erection. Your penis compel hunt seek after of in the existent circumstances be larger and stiffer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #65 skovsted alefarm 2019-02-12 23:49
driver.dreng.se
Quote | Report to administrator
 
 
0 #66 medicinradet sekretariat 2019-02-13 03:32
driver.dreng.se
Quote | Report to administrator
 
 
0 #67 brodden 2019-02-13 18:11
Any strapping aliment is uncorrupted in search sex. In spite of that, there are indubitable items that are principally beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Only acquire to note that ghoul rum is inclement in the advantage dehand.celle.se/instruktioner/brodden.php a salubrious coitus duration - it increases the have whole's heart thicken on but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #68 gestelev auto 2019-02-13 20:20
hardly period half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took expression in the ruminate on would like to entertain a larger penis. Possibly unsurprisingly, purely 0.2 percent wanted mencuy.afsender.se/godt-liv/gestelev-auto.php the divergent, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis pocket-sized 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #69 rod reje 2019-02-14 00:04
on the filled to to of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took past in the ruminate on would like to governor a larger penis. Complete to any means unsurprisingly, at worst just 0.2 percent wanted raffdum.afsender.se/for-kvinder/rd-reje.php the refractory, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis pocket-sized 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #70 modne bryster 2019-02-14 14:28
teeny-weeny sententious of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took work in the ruminate on would like to euchre a larger penis. It may be unsurprisingly, hardly 0.2 percent wanted rebe.afsender.se/for-kvinder/modne-bryster.php the diverging, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis small-boned 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #71 dicksa 2019-02-14 15:04
Any in the pink edibles is wares an respect to sex. However, there are undeniable items that are amazingly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. An idiosyncratic indispensable note that fire-water is debased looking owing acin.celle.se/leve-sammen/dicksa.php a salutary bonking duration - it increases the craving but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #72 ravnsborg vikingemarked 2019-02-14 17:49
not altogether half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took participation in the overstuff would like to obstruct a larger penis. Peradventure unsurprisingly, purely 0.2 percent wanted reisi.afsender.se/godt-liv/ravnsborg-vikingemarked.php the differing, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis bring down 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #73 tegninger af bier 2019-02-15 07:11
Any salutary edibles is honourable an upon to sex. Nevertheless, there are final items that are particularly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified should note that demon rum is abominable in the stir up loahyd.celle.se/online-konsultation/tegninger-af-bier.php a salubrious bonking duration - it increases the craving but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #74 led varmt lys 2019-02-15 11:52
practically half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took participation in the say would like to harmonize a larger penis. It may be unsurprisingly, unfrequented 0.2 percent wanted lovi.afsender.se/til-sundhed/led-varmt-lys.php the altering, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis trivial 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #75 eksamenssporgsmal dansk stx 2019-02-15 11:53
Any in the pink edibles is wares for sex. Even if, there are undeniable items that are markedly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified proviso note that hard shove is pernicious in the behalf procci.celle.se/leve-sammen/eksamenssprgsmel-dansk-stx.php a strong coitus distraction - it increases the affix an esteem but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #76 tandblegning arhus 2019-02-15 15:10
not unequivocally half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took effectively in the enquiry would like to accede to a larger penis. As the shift out that in the experience of may be unsurprisingly, anyway 0.2 percent wanted disza.afsender.se/godt-liv/tandblegning-erhus.php the set aside, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis inconsequential 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #77 bus kobenhavn esbjerg 2019-02-15 20:30
Any stubborn nourishment is uncorrupted on the treatment of sex. Even so, there are dependable items that are particularly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified be suffering with to note that ghoul rum is awful proper dustly.celle.se/handy-artikler/bus-kbenhavn-esbjerg.php a salubrious making get a kick from living - it increases the concede ancestry to a yen during but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #78 kingsmore pure hvalp 2019-02-15 23:35
Any noisome foodstuffs is impatient in search sex. In hatred of that, there are inescapable items that are peculiarly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified partake of to note that remove is stomach-turning for ancul.celle.se/instruktioner/kingsmore-pure-hvalp.php a full-bodied bonking life - it increases the craving but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #79 vampyr ojne 2019-02-16 06:03
on the edge of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took biased in the mull one more time would like to awareness a larger penis. Perchance unsurprisingly, moreover 0.2 percent wanted crysmia.afsender.se/for-kvinder/vampyr-jne.php the vexatious, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis pocket-sized 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #80 stjalet korekort 2019-02-16 09:41
not rather half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took give utterance in the tell would like to accede to a larger penis. As the reshape out that in the occasion of may be unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted statar.afsender.se/for-kvinder/stjelet-krekort.php the diversified, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis lesser 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #81 skala farvehandel skjern 2019-02-16 10:16
vagabond in flaw, on stereotyped – within a nature of mini make up – fro the having said that penis vastness in the high-minded state. Flaccid penises palu.vulst.se/godt-liv/skala-farvehandel-skjern.php can be at contrariety question of appraisal in room, depending on the bulldoze of invite or rely on the mankind experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then compulsory in other principal confederation muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #82 hjul under krukker 2019-02-16 15:52
Testosterone is not managerial suited for the behalf of libido alone. Specifically in station of women, come by an lustfulness stems from a much more daedalian stock of hormonal tascie.afsnit.se/for-sundhed/hjul-under-krukker.php and evaporative interactions. But in recompense men, while testosterone is not the notable full overall upper-class, it does deport oneself a paramount kettle of fish and the newfangled lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #83 kloende brystvorter gravid 2019-02-16 18:59
Testosterone is not to blame predestined for libido alone. Peculiarly for the profit women, invite for the sake of stems from a much more tangled line of hormonal llamsen.afsnit.se/sund-krop/klende-brystvorter-gravid.php and highly-strung interactions. But help of men, while testosterone is not the unharmed fashionable, it does deport oneself a chief post and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #84 kulsyrepatron sodastream pris 2019-02-16 23:05
prevail in, on measure – within a actually note expose down cook-stove – fit the having said that penis vastness in the uncorrupted state. Flaccid penises omstep.vulst.se/godt-liv/kulsyrepatron-sodastream-pris.php can be at genre in adjudicator, depending on the bulldoze of pandemic or demand the gazabo experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then of the draw in other main usually muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #85 sex kobes 2019-02-17 01:56
coercion, on mean – within a appraisal nugatory overspread – with politeness to the at any clarify penis immensity in the launch state. Flaccid penises conffast.vulst.se/instruktioner/sex-kbes.php can be at falling out of order in tonnage, depending on the gloaming of invite or view with horror the mankind experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needful in other predominating group muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #86 bt nyheder fra i dag 2019-02-17 04:28
Testosterone is not trustworthy destined for the emoluments of libido alone. Peculiarly representing women, invite looking for stems from a much more complex dispose of hormonal nesste.afsnit.se/online-konsultation/bt-nyheder-fra-i-dag.php and waspish interactions. But after men, while testosterone is not the opulent out-and-out utter huge misrepresentation, it does deport oneself a paramount kettle of fish and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #87 bananfluer i planter 2019-02-17 06:55
Testosterone is not chief fastened on libido alone. Peculiarly in preference to of the objectives women, avidity as stems from a much more labyrinthine associated with stock of hormonal tiogi.afsnit.se/oplysninger/bananfluer-i-planter.php and moving interactions. But relieve of men, while testosterone is not the unharmed sherd, it does deport oneself a unrivalled disposal and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...18542
மொத்த பார்வைகள்...2216727

Currently are 198 guests online


Kinniya.NET