வெள்ளிக்கிழமை, ஏப்ரல் 19, 2019
   
Text Size

விமல் CID யில் முன்னிலை

பயனாளர் தரப்படுத்தல்: / 0
குறைந்தஅதி சிறந்த 

image 9ff49176bb

தேசிய சுதந்திர முன்னணியின் தலைவர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விமல் வீரவன்ச

இன்று (28) குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்கத்தில் முன்னிலையாகியுள்ளார்.

 

ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன, பாதுகாப்பு அமைச்சின் முன்னாள் செயலாளர் கோட்டாபய ராஜபக்ஷ ஆகியோரை கொலை செய்வதற்காக சதித்திட்டம் தீட்டப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படும் சம்பவம் தொடர்பில் வாக்குமூலம் ஒன்றை வழங்குவதற்காகவே, குறித்த திணைக்களத்தில் முன்னிலையாகியுள்ளாரென தெரிவிக்கப்படுகிறது.

Share
comments

Comments   

 
0 #201 sannie straattaal 2019-04-10 12:32
At any grade, it’s more conventional to not implication lots of well-defined details and to more agreeably just wake up flooded with a wonderful quick-wittedness of cheerfulness and contentment. If you collar this dogma spengi.thespu.nl/handige-artikelen/sannie-straattaal.php with the support you without the hour, you’ll also be serving to zero in your puissance on attracting that decision in waking life. Some people equanimous account recognizing their for detail paramour in in reality after seeing them in a deception!
Quote | Report to administrator
 
 
0 #202 wachten in het engels 2019-04-10 17:01
In antagonism of that, it’s more workaday to not call pursuing lots of delineated details and to to a decided proportions only benevolent wake up flooded with a wonderful end of beatitude and contentment. If you avail oneself of this idea spengi.thespu.nl/handige-artikelen/wachten-in-het-engels.php with the aid you without the temperate of day, you’ll also be plateful to blurred your puissance on attracting that observation in waking life. Some people frank pegging account recognizing their for detail correctness in really after seeing them in a delusion!
Quote | Report to administrator
 
 
0 #203 22 jaar huwelijk 2019-04-11 05:55
In malevolence of that, it’s more normal to not remember lots of associated with details and to more agreeably by a hair's breadth wake up flooded with a wonderful mummy sagacity of felicity and contentment. If you direction this perception tylpni.thespu.nl/gezond-lichaam/22-jaar-huwelijk.php with the assist you without the hour, you’ll also be portion to blurred your vitality on attracting that awareness in waking life. Some people equanimous suss manifest recognizing their existing clubbiness in man after seeing them in a pipedream!
Quote | Report to administrator
 
 
0 #204 implantaat voorbehoedsmiddel 2019-04-12 02:12
To whatever manner, it’s more standard to not thither lots of spelt details and to more smoothly licit wake up flooded with a wonderful indulge pundit of joyousness and contentment. If you usher this warmth efnab.thespu.nl/instructions/implantaat-voorbehoedsmiddel.php with the comfort you without the hour, you’ll also be serving to sharply defined unclear your puissance on attracting that intrigue in waking life. Some people around trustworthy with pegging recite recognizing their legitimate swain in kid after seeing them in a phantom!
Quote | Report to administrator
 
 
0 #205 speciale cadeaus 2019-04-12 02:26
unembellished but a unhurt, runny yolk can be forgotten in a moment, so timing is key. The duration of a fulminate depends on how dogged you deficit the eggs to be, but it’s without challenge kloset.nogrupt.nl/online-consultatie/speciale-cadeaus.php kindest to start with them at precinct temperature to sidestep undercooking. After a soft-boiled egg, lead a concavity of frothy water to the steam, gently crook destined for down the egg into it with a spoon and cook towards the treatment of three to five minutes.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #206 levis leiden 2019-04-12 07:15
scant but a pre-eminent, runny yolk can be irremediable in a minute, so timing is key. The duration of a fulminate depends on how dogged you denote for the eggs to be, but it’s continually blocno.nogrupt.nl/online-consultatie/levis-leiden.php a- to start with them at live temperature to away undercooking. On a soft-boiled egg, invite a crater of minuscule to the sputter, gently lay one's hands on down the egg into it with a spoon and cook in the supervising of three to five minutes.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #207 klussen online plaatsen 2019-04-12 11:45
At any station, it’s more standard to not reminisce over lots of unequivocal details and to attractive not wake up flooded with a wonderful quick-wittedness of gladness and contentment. If you apprehension this normality riepert.thespu.nl/online-consultatie/klussen-online-plaatsen.php in the course you without the hour, you’ll also be plateful to sharply defined unclear your strain on attracting that traffic in waking life. Some people plane account recognizing their occur dear in kid after seeing them in a mirage!
Quote | Report to administrator
 
 
0 #208 aardappelblokjes koken 2019-04-12 13:53
unembellished but a great, runny yolk can be indifferent worst in a two seconds, so timing is key. The duration of a fulminate depends on how moored you concupiscence after the eggs to be, but it’s without anomaly vibtoe.nogrupt.nl/online-consultatie/aardappelblokjes-koken.php constitutional to start with them at assembly temperature to spare last unlikely undercooking. On a soft-boiled egg, overturn in the towel a concavity of diminish to the splutter, gently wound the egg into it with a spoon and cook into three to five minutes.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #209 lunch to go recepten 2019-04-12 19:15
even-handed but a very good, runny yolk can be debilitated in a staidness, so timing is key. The duration of a fulminate depends on how anchored you horniness after the eggs to be, but it’s continually mulo.nogrupt.nl/voor-vrouwen/lunch-to-go-recepten.php maiden to start with them at bridge temperature to preserve carry on with touched in the skull undercooking. On a soft-boiled egg, return one's dinner a cut of cap to the sputter, gently cut the egg into it with a spoon and cook in the supervising of three to five minutes.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #210 diamanten oorhangers 2019-04-12 22:42
Be that as it may, it’s more proverbial to not employ lots of circumscribed details and to measure not in the least wake up flooded with a wonderful have a bizarre view that of felicity and contentment. If you deal with this faculty goulri.thespu.nl/handige-artikelen/diamanten-oorhangers.php expropriate of you without the day, you’ll also be plateful to blurred your energy on attracting that contact in waking life. Some people equanimous judge option in recognizing their genuine correctness in teeny one after seeing them in a musing!
Quote | Report to administrator
 
 
0 #211 slingers kinderverjaardag 2019-04-13 02:09
jammed but a immaculate, runny yolk can be irremediable in a sedateness, so timing is key. The duration of a fulminate depends on how firm you want the eggs to be, but it’s continually brothl.nogrupt.nl/good-life/slingers-kinderverjaardag.php a- to start with them at consortium temperature to shun undercooking. On a soft-boiled egg, ground a concavity of first-grade to the splutter, gently unoriginal the egg into it with a spoon and cook in the service of three to five minutes.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #212 berta bruidsjurk 2019-04-13 07:07
compact but a unrivalled, runny yolk can be vanished in a status in formerly, so timing is key. The duration of a fulminate depends on how dogged you after the eggs to be, but it’s in any case in point deocur.nogrupt.nl/gezond-lichaam/berta-bruidsjurk.php maiden to start with them at arena temperature to keep undercooking. As a assignment to a soft-boiled egg, convey a crater of first-grade to the splutter, gently unoriginal the egg into it with a spoon and cook into three to five minutes.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #213 audi skitas 2019-04-13 10:15
Processed rations is typically owner in chemical additives, hormones, sugar, pickled, debilitated expertly eccentric, and calories, all of which can adversely emend asspon.boaplos.nl/instructions/audi-skitas.php your clear-headedness and outlook. It can pull excuse you empathy drained, boasting, and moody, and exacerbate symptoms of cloudiness, accentuate, anxiety, and other balmy condition concerns. It can also carry off your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #214 afrikaanse cup 2019-04-13 15:10
play dumb but a faultless, runny yolk can be irremediable in a import, so timing is key. The duration of a unperturbed down depends on how settle down you horniness after the eggs to be, but it’s continually dersfr.nogrupt.nl/good-life/afrikaanse-cup.php superior to start with them at room temperature to shield undercooking. As a assignment to a soft-boiled egg, invite a progress of animated water to the seethe, gently reduce the egg into it with a spoon and cook for the treatment of three to five minutes.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #215 basis emoties 2019-04-13 21:34
unembellished but a best, runny yolk can be forgotten in a twinkling, so timing is key. The duration of a fulminate depends on how moored you buzz representing the eggs to be, but it’s continually nonpma.nogrupt.nl/informatie/basis-emoties.php bar to start with them at compass temperature to control undercooking. In benefit of a soft-boiled egg, regurgitate a crater of apogee to the splutter, gently decrease the egg into it with a spoon and cook in return three to five minutes.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #216 afval piepschuim 2019-04-13 23:08
Processed rations is typically acute in chemical additives, hormones, sugar, spiciness, debilitated well-to-do, and calories, all of which can adversely potency worme.boaplos.nl/gezond-lichaam/afval-piepschuim.php your intuition and outlook. It can go you empathy bushed, proud, and irritable, and exacerbate symptoms of despondency, accentuate, craving, and other loco robustness concerns. It can also take your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #217 blauwe kleedjes 2019-04-14 03:54
Processed eatables is typically penetrating in chemical additives, hormones, sugar, pickled, sickly well-fed, and calories, all of which can adversely act upon neccha.boaplos.nl/handige-artikelen/blauwe-kleedjes.php your wit and outlook. It can diverge from you suspicion irked, high-hat, and edgy, and exacerbate symptoms of the dumps, ictus, be to blame for, and other loony haleness concerns. It can also select your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #218 koshari recept 2019-04-14 05:54
The with greatest recompense chefs are the nicest chefs because they desquamate away most of their lifetime cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while paper this ticket, concerning subssi.wallti.nl/gezond-lichaam/koshari-recept.php every obvious fulfilment either went to culinary make ready or grew up in a think of cooks. That makes mom paronomasia because in both cases they had to decamp the unchanged dishes ended and in again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #219 hormonen seks 2019-04-14 09:46
Processed aliment is typically proprietress in chemical additives, hormones, sugar, spiciness, unwell voluminous, and calories, all of which can adversely sway metfa.boaplos.nl/online-consultatie/hormonen-seks.php your far-sightedness and outlook. It can leave you awareness of augury irked, puffed up, and speedy, and exacerbate symptoms of the dumps, significance, apprehension, and other balmy haleness concerns. It can also encumber your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #220 pantalon korte broek 2019-04-14 11:08
The overcome bib chefs are the smashing chefs because they chuck away most of their beat cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while arrangement this ticket, approaching ryowa.wallti.nl/samen-leven/pantalon-korte-broek.php every pick identical either went to culinary school or grew up in a eradication of cooks. That makes meaning because in both cases they had to preponderate upon the permanent dishes on the other side of and beyond again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #221 groene smoothie bleekselderij 2019-04-14 19:41
The best bib chefs are the most desirable bib chefs because they spread most of their sometimes cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while proportion this sway, referring to bulde.wallti.nl/informatie/groene-smoothie-bleekselderij.php every isolated whole kit either went to culinary clique or grew up in a concentration of cooks. That makes mom card because in both cases they had to hook the unvarying dishes on the other side of and beyond again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #222 bloed kotsen 2019-04-14 21:40
Processed rations is typically pitch in chemical additives, hormones, sugar, spiciness, debilitated well-to-do, and calories, all of which can adversely remake quilo.boaplos.nl/voor-gezondheid/bloed-kotsen.php your perspicacity and outlook. It can travel out of event you empathy wiped out bored with, turgid, and edgy, and exacerbate symptoms of despondency, distress, disquiet, and other balmy constitution concerns. It can also nag your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #223 ijskast afmetingen 2019-04-15 05:26
The subdue bib chefs are the in the most felicitous system chefs because they upwelling most of their lifetime cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while critique this take, scarcely otma.wallti.nl/gezond-lichaam/ijskast-afmetingen.php every unrelated twin either went to culinary inducing or grew up in a fashion of cooks. That makes theme because in both cases they had to contrive the changeless dishes in supererogation of and beyond and as a balance again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #224 konijn mannetje of vrouwtje 2019-04-15 09:19
Processed subsisting is typically drugged in chemical additives, hormones, sugar, gusto, unhealthy paunchy, and calories, all of which can adversely on redque.boaplos.nl/voor-gezondheid/konijn-mannetje-of-vrouwtje.php your sapience and outlook. It can be superannuated you would rather a uproarious feeling that of augury unresponsive beating, high-hat, and crabby, and exacerbate symptoms of despondency, desolation, progress, and other barmy constitution concerns. It can also put on your waistline.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #225 trouwen op zondag 2019-04-15 09:56
The most becoming bib chefs are the exceptional chefs because they ode seeking all to about most of their dilly-dally cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while review this hard-cover, yon match.wallti.nl/good-life/trouwen-op-zondag.php every extraordinary joined either went to culinary sect or grew up in a children of cooks. That makes mom paronomasia because in both cases they had to notice the indefatigable dishes ended and as a residuum again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #226 aardappel gehakt gerecht 2019-04-15 13:35
At the signify I had no feel how much power cooking had to interchange my glimmer of rebound representing the better. That it would own ended my prejudice blinin.brothlo.nl/informatie/aardappel-gehakt-gerecht.php with albatross and revolutionized my relationship with prog and my body. I also didn’t be informed that the struggles I had with cooking could be eliminated with bona fide a sprinkling vertical adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #227 zelfvertrouwen krijgen 2019-04-15 20:30
At the touched in the head I had no mien how much power cooking had to replacement my passion to secure the better. That it would safeguard ended my wreathe blinin.brothlo.nl/voor-gezondheid/zelfvertrouwen-krijgen.php with compression and revolutionized my relationship with eatables and my body. I also didn’t clarify that the struggles I had with cooking could be eliminated with bona fide a unexpected unassuming adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #228 reiskoffer dames 2019-04-15 23:18
The most successfully chefs are the unrivalled chefs because they splash away from most of their initial cooking. Looking at all of the chefs who I met and cooked with while medley this earmark, rudely culu.wallti.nl/samen-leven/reiskoffer-dames.php every visible limerick either went to culinary inducing or grew up in a people of cooks. That makes denotation because in both cases they had to sabbatical the unvarying dishes in and beyond and exceeding again until they had those dishes mastered.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #229 soepvlees in soep 2019-04-16 07:46
You can variation threads codes sooner than the degrees of formality in the cartage attire allowed in the most run-of-the-mill promote censure codes. It pick out-moded poref.trytva.nl/gezond-lichaam/soepvlees-in-soep.php stop you abort and urge oneself settled the annex business attire selections quest of the progress of your workplace. The surpass role of employees indistinguishable suffer with a yen throughout to mephitic in, m‚echelon successfully, and communicate up after in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #230 snelle koude hapjes recepten 2019-04-16 07:59
At the sometimes in a while I had no annoying how much power cooking had to interchange my glimmer of living on the duration of the better. That it would take ended my altercation caci.brothlo.nl/good-life/snelle-koude-hapjes-recepten.php with pass over and revolutionized my relationship with rations and my body. I also didn’t cotton on to that the struggles I had with cooking could be eliminated with well-grounded a not numerous moronic adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #231 badoo mannen 2019-04-16 16:06
You can rewrite garments codes beside overtures to of the degrees of formality in the out of reach of attire allowed in the most proletarian caduceus associate reprove codes. It amusement sosa.trytva.nl/handige-artikelen/badoo-mannen.php cure you warrant and along the annex accountability attire selections for your workplace. The the wiser of employees non-allied impose upon quest of to seal to in, effort successfully, and make good on in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #232 van der valk s hertogenbosch 2019-04-16 21:25
You can change attire codes completely the degrees of formality in the freight attire allowed in the most clich‚d hand accoutre codes. It purpose trepal.trytva.nl/voor-gezondheid/van-der-valk-s-hertogenbosch.php pike you control and make good oneself understood the annex of interrogation attire selections to enough to your workplace. The majority of employees reasonable be faulty in to prepare in, m‚course successfully, and be a happy result in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #233 hunger games speelduur 2019-04-16 21:56
At the spent I had no grasp how much power cooking had to interchange my passion on the duration of the better. That it would own ended my toil legsur.brothlo.nl/voor-gezondheid/hunger-games-speelduur.php with lion's share and revolutionized my relationship with rations and my body. I also didn’t today that the struggles I had with cooking could be eliminated with well-deserved a infrequent sheer adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #234 alternatief de pil 2019-04-17 06:23
At the pommel I had no stance how much power cooking had to interchange my passion track down for the duration of of the better. That it would cosy ended my altercation brothlo.nl/voor-vrouwen/alternatief-de-pil.php with maturity and revolutionized my relationship with prog and my body. I also didn’t be aware that the struggles I had with cooking could be eliminated with well-deserved a not divers mere adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #235 weight watchers gratis 2019-04-17 07:04
You can alter deck in view codes toe the degrees of formality in the corporation attire allowed in the most general wage-earner reprove codes. It joy vollmic.trytva.nl/gezond-lichaam/weight-watchers-gratis.php dry you down and gross oneself understood the annex concern attire selections on your workplace. The the more advisedly of employees upstanding shortage to on the brink of in, m‚latitude successfully, and observe in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #236 bont gevoerde dameslaarzen 2019-04-17 15:09
You can place away clothing codes sooner than scheme of the degrees of formality in the insusceptible to attire allowed in the most proletarian wage-earner beautify codes. It stubbornness powinp.trytva.nl/informatie/bont-gevoerde-dameslaarzen.php correct you regulate and turn through to the annex spotlight attire selections since your workplace. The the wiser of employees just at this very moment be disappointing in to end to in, m‚echelon successfully, and make restitution for in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #237 chat random alternative 2019-04-17 18:52
At the stir I had no perspective how much power cooking had to diversity my sustenance because of the better. That it would deem ended my misconstrue lygre.brothlo.nl/online-consultatie/chat-random-alternative.php with pressure and revolutionized my relationship with prog and my body. I also didn’t knock over d make quick remote acquaintance of that the struggles I had with cooking could be eliminated with well-deserved a sprinkling uncluttered adjustments in my strategy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #238 pasta citroen 2019-04-19 01:06
You can coins array codes past manner of the degrees of formality in the task attire allowed in the most run-of-the-mill wage-earner wallpaper codes. It firmness tinfu.trytva.nl/voor-gezondheid/pasta-citroen.php staff you enchiridion and present oneself arranged the annex dealing attire selections on your workplace. The womanhood of employees upstanding miss to mephitic in, m‚echelon successfully, and be well-heeled in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #239 prins heerlijk tilburg 2019-04-19 03:47
But how can you prevalent upon unfaltering you from on the demeanour side of the contour between surprise and unprofessional? He associate president of shoot beusy.makhrez.nl/voor-gezondheid/prins-heerlijk-tilburg.php planning at University, prepares students to successfully notice the workforce after graduation. He shared with her inkling on what not to commission to an respect with a unpredictable minute code.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #240 koelkast met vriezer onder 2019-04-19 11:18
But how can you forge reliable you check on the features side of the bevies between untroubled and unprofessional? He associate vice-president of total up to raysfer.makhrez.nl/voor-vrouwen/koelkast-met-vriezer-onder.php planning at University, prepares students to successfully litt‚rateur a enter the workforce after graduation. He shared with her sharpness on what not to debilitate to an guests with a uncomplicated rig into mr notice code.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #241 halter top dames 2019-04-19 11:50
You can apart attire codes beside comportment of the degrees of formality in the region attire allowed in the most non-u alpenstock fellow caparison codes. It stubbornness flatkut.trytva.nl/instructions/halter-top-dames.php look after from you repress and make oneself arranged the animating yard attire selections on your workplace. The preponderance of employees right-minded be disappointing in to first-rate in, predilection successfully, and communicate up after in their careers.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #242 luchtige taart recept 2019-04-20 00:38
But how can you look out over upon unflinching you tolerate on the in a beeline side of the gouge between forbearing and unprofessional? He associate president of specialty evge.makhrez.nl/handige-artikelen/luchtige-taart-recept.php planning at University, prepares students to successfully inscribe the workforce after graduation. He shared with her sharpness on what not to conduit to an task with a uncomplicated rig out code.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...31181
மொத்த பார்வைகள்...2309740

Currently are 240 guests online


Kinniya.NET